Brnky, zámek

Jednokřídlá dvoupatrová budova raně barokního zámku byla s využitím stavby původní tvrze přestavěna klasicistně. Mimořádně hodnotná je raně barokní kaple s figurální štukovou výzdobou. Součástí areálu byl i park a původní hospodářský dvůr.

Místo: Brnky, Na Návsi čp. 1
Rejstříkové číslo ÚSKP: 32219/2-2205
Vlastník: fyzické osoby

Silně zdevastovaný objekt není využíván. Jeho stav je po dlouhém chátrání již havarijní a památka je tak ve své existenci vážně ohrožena. V roce 2010 bylo provedeno provizorní zajištění, spočívající ve stažení zdiva horního podlaží a v zakrytí stavby provizorní střechou. I přes velkou snahu se zatím nepodařilo zajistit potřebnou další obnovu památky, která tak i nadále zůstává vážně ohrožena. Na podzim roku 2012 byl dokončen projekt statického zajištění, práce na potřebné opravě ale zatím neprobíhají. Pouze došlo k oplocení areálu a zazdění vstupů do objektu. V současnosti se situace nemění a stav památky se ještě více zhoršuje.