Dražice, hrad Dražice, zřícenina

Torzo gotického hradu bylo opuštěno již v šestnáctém století. Zbytek výstavného a po architektonické stránce mimořádně významného objektu, situovaného ve výrazné poloze nad řekou Jizerou na pokraji obce.

Místo: Dražice, střed vsi
Rejstříkové číslo ÚSKP: 17040/2-1552
Vlastník: obec

Silně chátrající torzo stavby je vybudováno z měkkého jemnozrnného pískovce a podléhá snadno korozi vlivem povětrnostních vlivů. Stavba je bez dostatečného zajištění a dochází zde k postupnému úbytku originální hmoty. V posledních letech památka nadále chátrá, její účinné a přitom citlivé zajištění je i zásadním technologickým problémem a v současných podmínkách není téměř reálné.