Hrad Hamrštejn, Liberec

Hrad Hamrštejn byl v roce 2008 zařazen na seznam nejohroženějších kulturních památek v České republice.

  • Zřícenina hradu Hamrštejn | © NPÚ, ÚOP v Liberci

    Zřícenina hradu Hamrštejn<br>Copyright: NPÚ, ÚOP v Liberci

Projekt stabilizace a konzervace zříceniny hradu Hamrštejn byl zpracován jako soubor činností, který vede k zastavení nebo alespoň ke zpomalení degradace hradního areálu, jehož staticko-technický stav byl donedávna havarijní. Snahou bylo zpomalení postupného procesu archeologizace objektu a zachování kulturních hodnot této významné památky, přičemž navržené postupy a procedury byly zvoleny jako bezpodmínečně nutné pouze v takovém rozsahu, aby byla zachována autenticita hradní zříceniny v maximální možné míře. 

Výsledkem první etapy akce stabilizace a konzervace zříceniny hradu Hamrštejn, která probíhala v letech 2010 a 2011, je staticky zajištěné nadzemní zdivo severní věže s využitím tradičních technologií a postupů zdění. Provedené práce zajistily minimální degradaci nadzemního zdiva vlivem eroze a povětrnostních podmínek včetně zamezení průniku vody a vymrzání díky doplnění líců zdiva v partiích s obnaženým jádrem. Statické zajištění severní věže poskytuje bezpečný pohyb osob v areálu významné kulturní památky a zvyšuje bezpochyby její návštěvnost a atraktivitu. 

Významné kulturně historické hodnoty, jež byly v minulosti důvodem pro zápis lokality do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, nebyly provedenými pracemi ohroženy – naopak – vzhledem k precizní dokumentační základně a použitým postupům došlo k zachování výjimečných hodnot do budoucna.