Boží muka sv. Vendelín, Slavkov u Brna

Hodnotný doklad pozdně barokní boží muky z pol. 18. století s bohatě tvarovaným podstavcem se štukovými dekory, reliéfy a vyloženou římsou. Ikonograficky a historicky cenný typologický příklad dochování této drobné sakrální architektury v regionu.

  • Boží muka sv. Vendelín - Slavkov u Brna | © NPÚ

    Boží muka sv. Vendelín - Slavkov u Brna<br>Copyright: NPÚ

Trvá havarijní stav. Nebyly zahájeny žádné práce směrující k záchraně památky. PD obnovy je zpracována, vydáno je závazné stanovisko MěÚ Slavkov u Brna.