Hamrníky, zámek Hammerhof

Zámek je zcela zdevastován, je nutná celková obnova.

Popis: Dvůr je poprvé připomínán jako součást majetku premonstrátského kláštera v Teplé roku 1626, obnoven byl v letech 1706–1708, pravděpodobně Wolfgangem Braunbockem podle plánů Kryštofa Dientzenhofera. Objekt byl využíván jako lázeňský dům a výletní místo. Zámeček je trojkřídlá jednopatrová stavba tvořící jižní roh čtyřúhelníkového dvora.

Stav: Dlouhodobě nevyužívaný a volně přístupný areál se nachází ve velmi zdevastovaném až havarijním stavu. Nad jihovýchodním vstupním zámeckým objektem s průjezdní branou a přilehlým jižním křídlem jsou vyneseny provizorní střechy kryté lepenkou. Ostatní křídla hospodářských budov uzavírajících rozlehlý dvůr mají propadlé střechy i stropní konstrukce. Celý areál včetně zřícenin hospodářských objektů je zarostlý náletovými dřevinami.

Místo: Hamrníky, tř. Vítězství čp. 1

Rejstříkové číslo ÚSKP: 25863/4-62

Vlastník: fyzické osoby