Hřebeny, hrad a zámek Hartenberg

Hrad má za sebou pohnutou historii. Od konce druhé světové války chátral, v letech 1985 až 1991 byly postupně a úmyslně založeny požáry, po kterých se na mnoha místech zřítil po základ a proměnil se v ruinu. V současnosti probíhá jeho postupná obnova.

Popis: Původně románský hrad Hartenberg byl založen na konci 12. století ministeriálním rodem pánů z Hartenberga na skalnaté ostrožně mezi říčkou Svatavou a Dolinským potokem severně nad dnešní vsí Hřebeny (Hartenberg). Během 13. století byl goticky přestavěn na hrad bergfritového typu. V 16. století proběhla velkorysá šlikovská, pozdně gotická až raně renesanční přestavba. Mezi 17.–19. stoletím byl hrad přestavován na rozsáhlý, pohodlný renesanční a později barokní zámek.

Stav: Po roce 1945 byl areál hradu a zámku zestátněn a postupně chátral. Jeho zkázu dokonaly úmyslně založené požáry v letech 1985 a 1991. Byl zapálen hlavní palác, přilehlé budovy a nakonec i věž. Rozsah škod po sérii požárů byl fatální. Hlavní palác se zřítil na severní straně až po základy, věž přišla o svůj krov a z nádvorních budov zbyly jen torza. Od konce 20. století provádí soukromý majitel i za pomoci dobrovolníků z více než 75 zemí světa postupnou obnovu. Zdivo je již z velké části zajištěno, doplněno a obnoveno. Hlavní palác má obnoveny klenby a příčky 1. nadzemního podlaží v donjonu, obnoveno je barokní schodiště severního křídla, objekt je vyklizen od sutin a provizorně zastřešen. Hradní kaple je obnovena. Areál je částečně zpřístupněn a probíhají zde výukové a dobrovolnické programy.

Místo: Hřebeny

Rejstříkové číslo ÚSKP: 36028/4-696

Vlastník: fyzické osoby