Jáchymov, měšťanský dům čp. 12

Celkově neuspokojivý stav objektu je zapříčiněn dlouhodobou absencí jeho pravidelné údržby.

Popis: Dům čp. 12 pochází z větší části z přelomu gotiky a renesance. Jsou zde zachovány původní konstrukce z doby vzniku objektu (křížové klenby v přízemí domu, schodiště do patra s kamenným madlem a především výjimečná žebrová kroužená klenba v horní síni). Vysokou historickou hodnotu mají i některé uměleckořemeslné detaily interiérů, zejména historické omítky v prvním nadzemním podlaží a síně druhého nadzemního podlaží, a také exteriéru (vstupní portál a původní renesanční ostění okenních otvorů). Zcela destruovaný je tzv. zadní dům.

Stav: Celkově neuspokojivý stav objektu je zapříčiněn dlouhodobou absencí jeho pravidelné údržby. Biotickými škůdci jsou napadeny trámové stropní konstrukce – místy jsou propadlé stropy. Dům byl sice v nedávné minulosti zastřešen, nebyly ale doplněny okenní výplně vikýřů, takže do objektu prší a zapadá sníh. Teplotním výkyvům jsou vystaveny interiérové omítky, především v horní síni s krouženou klenbou. Dvorní přístavby jsou v havarijním stavu. Objekt je zabezpečen proti vniknutí cizích osob. Hlavní vstup a okenní otvory jsou zajištěny plechovými výplněmi. Stavebně-technický stav dlouhodobě nevyužívaného a nepřístupného domu je značně havarijní.

Místo: Jáchymov, nám. Republiky čp. 12

Rejstříkové číslo ÚSKP: 36760/4-843

Vlastník: fyzické osoby