Lednicko-valtický areál

Unikátní rozsáhlá kulturní krajina v okolí zámků Lednice a Valtice byla na Seznam světového dědictví zapsána v roce 1996.

Le dnicko-valtický areál byl vybudován především v 18. a 19. století za vlády rodu Liechtensteinů. Hlavními architektonickými celky jsou zámky Lednice a Valtice s rozlehlými parky. Původně barokní lednický zámek získal romantickou novogotickou podobu přestavbou provedenou v letech 1846–1858 podle návrhu architekta Georga Wingelmüllera; jeho významnými součástmi jsou palmový skleník (Georg Wingelmüller, 1843–1845) a monumentální barokní jízdárny (Johann Bernhard Fischer z Erlachu, 1688–1699). Valtický zámek získal současnou barokní podobu postupnými stavebními úpravami v průběhu 17. století. Celý Lednicko-valtický areál je protkán rybníky a alejemi, jsou zde masivy lesa i velké plochy zemědělské (zejména viniční) krajiny. Areál dotváří řada architektonicky významných, i když drobných romantických staveb, tzv. saletů, které jsou do krajiny důmyslně zakomponovány.