Restaurování interiéru kostela Narození Panny Marie v Domažlicích

Původně gotický kostel Narození Panny Marie na domažlickém náměstí Míru obsahuje cennou malířskou výzdobu od F. X. Luxe z období barokní přestavby. V letech 2017–2022 byly nástěnné malby restaurovány.

  • Výjev Oslava Panny Marie - celek po restaurování

    Výjev Oslava Panny Marie - celek po restaurování

Domažlický farní kostel Narození Panny Marie před polovinou 18. století vyhořel a v letech 1751–1756 byl přestavěn v barokním stylu podle plánů stavitele Jiřího Záhoříka. Chrám se změnil na jednolodní s postranní chodbou a dvěma kaplemi. Loď je sklenuta třemi barokními klenbami (tzv. plackami), které jsou odděleny zdvojenými pásy dosedajícími na masívní okosené pilíře. Do období přestavby spadá vznik figurálních nástěnných maleb s mariánskou tematikou, které provedl malíř František Julius Lux (asi 1702–1764). Z jeho ruky pochází i iluzivní malba hlavního oltáře a malířská výzdoba stěn v kapli sv. Barbory. Interiér kostela zdobí i tři nástěnné obrazy s náměty „Uvedení Marie do chrámu“, „Zasnoubení Panny Marie“ a „Navštívení Panny Marie“. Lux byl výraznou uměleckou osobností západních Čech, kde vytvořil desítky výtvarných děl. Malby v domažlickém kostele patří k jeho vrcholné tvorbě na sklonku života.

Výjev Zasnoubení Panny Marie před restaurování Výjev Zasnoubení Panny Marie po restaurování

Od roku 2017 byla postupně restaurována výzdoba na třech hlavních klenebních polích a nástěnné malby v lodi. V souvislosti s prováděním těchto prací musely být nejprve řešeny výrazné statické poruchy klenby. Nástěnné i nástropní malby jsou vytvořeny technikou freskové podmalby s malbou vápenným seccem a v průběhu 20. století byly kompletně přemalovány. Po provedení rozšířených průzkumů bylo zjištěno, že pod těmito druhotnými zásahy se nachází dobře dochovaná originální Luxova malba a že tyto hrubé přemalby nerespektovaly autorský rukopis ani barevnost originálu. Mohlo být tedy přistoupeno k jejich snímání a dílo tak nyní může vyznít ve své autentické podobě.

Restaurátoři jsou nominováni za výborné provedení restaurování a odpovědný přístup zahrnující také studium dalších Luxových realizací. Díky nim je nyní možné obdivovat v kostele autentickou Luxovu práci.

Foto: archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, ÚOP v Plzni.

Na cenu NPÚ v kategorii II. Restaurování jsou navrženi restaurátoři MgA. Jiří Suchan a MgA. David Hrabálek.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.