Nové expozice v obnovené budově Armádního muzea Žižkov

V roce 2022 bylo po více než čtyři roky trvající rekonstrukci znovu pro veřejnost otevřeno Armádní muzeum na Žižkově. Cílem náročné a rozsáhlé stavební akce byla celková obnova historického objektu s respektem k jeho statusu kulturní památky a zároveň rozšíření využitelných výstavních prostor pro moderně koncipované expozice.

  • Armádní muzeum Žižkov – důstojnické uniformy 18. století

    Armádní muzeum Žižkov – důstojnické uniformy 18. století

Soubor staveb tehdejšího Památníku osvobození vznikl v letech 1927–1929 podle návrhu Jana Zázvorky a Jana Gillara. Samotné muzejní budovy byly rekonstruovány s veškerou důkladností, pečlivostí a ohleduplností k historickým a architektonickým hodnotám komplexu.

Během rekonstrukce byly vytvořeny nové podzemní prostory a nový hlavní vchod se vstupním atriem a návštěvnickým zázemím. Zastřešením dvorany respektujícím výraz původní architektury vznikl prostor pro pořádání slavnostních akcí.

Jedenáct výstavních sálů s plochou přes 5 000 m² je nyní rozčleněno na sedm nových expozic, chronologicky uspořádaných od osídlení našeho území Slovany až po působení české armády v Afghánistánu. Je zde vystaveno přes 7 000 předmětů. Tvůrci expozic věnovali velkou pozornost účinné prezentaci sbírek, aby naplnila náročná očekávání dnešních návštěvníků a přinesla jim jak poznání, tak hluboký osobní prožitek. Záměrem bylo coby středobod expozic postavit do popředí unikátní předměty a otevřít poutavé příběhy, které mohou vyprávět. Bylo rozhodnuto, že muzejní sály se zahalí do šera, zatímco jednotlivé exponáty budou vhodně nasvíceny, aby vystoupily a daly na odiv svou výjimečnost, uspořádány do logických celků, které návštěvníka vtáhnou do určité dějinné chvíle, ba až divadelně aranžované scény.

V expozicích mohly být konečně důstojně vystaveny vzácné sbírkové předměty, např. Kubišova bomba, stejnokroj Františka Ferdinanda d’Este, Český šlechtický kříž, prapor pařížského Sokola a prapor České družiny, stejnokroj generála Stanislava Češky z 20. let 20. století, památky na raněné a padlé vojáky z novodobých vojenských misí.

Projekt modernizace a výrazného rozšíření expozic Armádního muzea respektoval architektonické a uměleckořemeslné hodnoty objektu jako kulturní památky. Nové moderní expozice Armádního muzea byly vytvořeny bez nutnosti nástaveb a přístaveb historické budovy. Prezentují národní vojenskou historii s evropským přesahem a vrací Armádnímu muzeu jeho místo mezi významnými vojenskými muzei v Evropě i ve světě.

Foto: archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, ÚOP v Praze.

Na cenu NPÚ v kategorii V. Prezentace a popularizace je navržen Vojenský historický ústav Praha, zastoupený brigádním generálem Mgr. Alešem Knížkem, ředitelem VHÚ Praha, a plk. Mgr. Michalem Burianem, Ph.D., ředitelem odboru muzeí VHÚ Praha.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.