Oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Oddělení spravuje odborné dokumentační sbírky a knihovní fond a provádí naplňování příslušného evidenčního systému. Podílí se na zpracování oborové bibliografie. Zajišťuje badatelský servis.

Dokumentační sbírky pracoviště jsou podle svého charakteru shromažďovány a zpřístupňovány v těchto badatelnách:

 

Archiv plánů, projektů, průzkumů a restaurátorských zpráv

  • Jedná se o specializovaný archiv pro vybrané druhy dokumentace.

  • služby Archivu

 

Fotoarchiv

  • Fotoarchiv je specializovaná analogová a digitální fototéka památkového fondu. Zajišťuje také digitalizaci fotodokumentace.
  • služby fotoarchivu

 

Knihovna

  • Knihovna zajišťuje provoz základní knihovny se specializovaným fondem pro oblast památkové péče. Veřejnost může knihovnu využívat v prezenčním badatelském režimu.
  • služby knihovny

 

Spisovna

  • Ve spisovém archivu je ukládána především odborná korespondence související s výkonem památkové péče.                                             
  • služby spisovny

 

Mgr. Karel Matásek

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 926
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100