Výstavy

V mázhauzu domu U Zlatého slunce v Plzni, v sídle plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu,  jsou instalovány volně přístupné panelové výstavy. Obměňovány jsou několikrát ročně.

Právě probíhá:

(aktualizováno 15. 4. 2023)

 VÝSTAVA

(17. dubna 2023 – 17. července 2023)

 

Klášter Plasy: příběh barokní jímky /... aneb co jímka schvátí archeologie navrátí

 je věnována prezentaci výsledků archeologického výzkumu záchodové jímky v areálu prelatury bývalého kláštera v Plasích (okres Plzeň-sever). Panelová výstava seznámí návštěvníky s okolnostmi nálezu jímky, přiblíží průběh jejího těžení, zpracování a vyhodnocování nálezů a také stavbu samotnou. Autorkou výstavy je Mgr. Marcela Waldmannová.

O akci

Díky trvale zavodněnému prostředí se v jímce dochovala široká škála organického materiálu, jako třeba papír a textil, což není v běžných archeologických lokalitách obvyklé. Výstavní panely přiblíží prostřednictvím textů a obrazové dokumentace postup exkavace jímky, odborné ošetření získaných nálezů, analýzy a pomocné historické vědy, jež pomohly blíže určit některé z předmětů a dokreslit tak představu o každodennosti opatského sídla. V malé expozici je k vidění ukázka objevených předmětů, mezi nimiž jsou i zbytky pánských střevíců, které posloužily jako vzor pro výrobu replik.

 K výstavě bude 16. května t. r. uspořádána komentovaná prohlídka a přednáška.

V letošním roce se k výzkumu chystá i vydání publikace. 

 

>> Plakát výstavy ke stažení <<

 

 

 Chcete dostávat informaci o chystaných výstavách?

Přihlaste se k odběru na emailové adrese:  

kovacova.jaroslava@npu.cz

Proběhlo: