Stavebněhistorické a operativní průzkumy

Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace přinášejí podklady pro poznání a obnovu památek a historických objektů obecně.

Národní památkový ústav, ÚOP v Plzni zajišťuje především operativní průzkumy a dokumentaci (OPD) na základě aktuálních potřeb v rámci probíhajících akcí stavební  obnovy nemovitých kulturních památek a jiných hodnotných staveb v prostředí s plošnou památkovou ochranou, při odstraňování staveb a také pro stavební památky ohrožené dlouhodobě zanedbanou údržbou.  Dokumentovány  jsou přednostně nálezové situace, které poskytují zásadní informace o stavebních dějinách a výtvarné  podobě  objektů. Často se jedná o nálezy, které jsou stavebními pracemi zpřístupněny na omezenou dobu nebo jsou ve fázi zániku. Kromě toho provádíme i rozsáhlejší průzkumy pro vybrané významné památkové objekty. Jedná se zejména o standardní stavebněhistorické průzkumy a inventarizační pasporty. Formou inventarizačních pasportů probíhají též aktualizace plošných průzkumů území z hlediska  sledování jejich památkového potenciálu.

  • Pořizování průzkumů je podstatně limitováno omezenými kapacitami ÚOP v Plzni Národního památkového ústavu.
  • Průzkumy vyžadující archivní a jinou specializovanou práci externisty provádíme obvykle za finanční úhradu skutečně vynaložených nákladů.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Tomáš Karel

  • památkář
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 922, 606 666 415
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100

PhDr. Pavel Kroupa

  • památkář
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 954, 731 015 547
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100