K Ceně Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v r. 2018 za Plzeňský kraj

Do již tradičního každoročního klání o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro se plzeňské pracoviště NPÚ zapojilo dvěma nominacemi.

Na webu Národního památkového ústavu lze získat informace o tom, co se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat a kdo se o to zasloužil. O udělení Ceny rozhoduje odborná porota.

Kromě toho lze také hlasovat, avšak pouze pro jednoho z navržených. Hlasování probíhá na webových stránkách NPÚ do pátku 14. září. Slavnostní vyhlášení se pak uskuteční 3. října na zámku v Jindřichově Hradci.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

Nominace za rok 2017 uzavřela pracoviště NPÚ počátkem května a do celostátního kola vyslala celkem 21 uchazečů.

Plzeňským pracovištěm NPÚ byly do letošní soutěže nominovány:

1) Zámek v Boru v kategorii Prezentace hodnot  a 

2) Nález a restaurování renesanční výmalby v Plzni, náměstí Republiky čp. 6 v kategorii Objev/nález roku.

Obě tyto nominace vč. obrazové dokumentace jsou publikovány na adrese https://www.npu.cz/pamatky-dekuji

Na uvedené adrese lze nominace z Plzeňského kraje také porovnat s nominacemi z ostatních krajů ČR.

Fotografie ke stažení