Výstava Dialog tvarů v barokní architektuře

Od 4. května do 31. října 2016 měli zájemci možnost navštívit výstavu fotografií

Dialog tvarů v barokní architektuře,

pořádanou plzeňským pracovištěm Národního památkového ústavu, která byla věnována barokní architektuře. Fotografie přiblížily mnohotvárnost baroka, které vládlo umělecké tvorbě po valnou většinu 17. a 18. století. Představily jeho polohy od tzv. barokního klasicismu až po dynamický barok a barokní gotiku. Fotografie byly od Martina Micky a z archivů Národního památkového ústavu a vázaly se vesměs k západočeským památkám.