Vzdělávací prohlídky a programy pro školy a školky

aneb památky hrou i poučením 

jihočeský kraj

Zámek Červená Lhota

www.zamek-cervenalhota.cz

Didaktická prohlídka zámku Červená Lhota

  • Prohlídka historických interiérů prvního patra vedená průvodcem se opírá o speciální sylabus, kdy děti aktivně přicházejí na informace částečně samy formou otázek a úkolů. Program je realizován několika způsoby:

1.) Za správné odpovědi děti dostávají obrázky komiksu s pověstí o Červené Lhotě, pojmenovaném "Proč se Lhota červená". Obrázky nedostávají v chronologickém pořadí, a musí si z nich příběh na závěr složit samy.

2.) Děti jsou odměňovány samolepkami se zajímavými exponáty každé místnosti, které si vlepují do velkého půdorysu zámku.

3.) Děti se rozdělí na tři skupinky, z nichž každá dostane pas, do nějž za splnění řady úkolů dostávají razítko z ambasády, na níž působil princ Johann Schönburg. Vyhrává družstvo, které má nejvíc razítek.

Edukační prohlídky na zámku Červená Lhota

  • Mluvící věci

Věci v sobě mohou uchovávat mnoho příběhů. Pamatují si ruce, které je vyrobily, jiné, které s nimi zacházely. Zůstávají, i když jejich majitel už odešel. Některé věci by nám toho mohly vyprávět hodně. Při exaktním popisu se však stávají pouhými exponáty. Součástí programu je interaktivní prohlídka,  i vlastní výtvarná činnost.

Podrobnější informace: Budeme si vyprávět nejrůznější příběhy věcí, které jsou na zámku. Zamyslíme se nad tím, co pro nás naše věci znamenají. Podrobně si prohlédneme detaily, některé si zkusíme nakreslit.

Cílová skupina: 1.stupeň ZŠ, kapacita 10- 30 dětí

Čas: Program trvá 2.5 hodiny, je možno ho realizovat v předem objednaných časech během doby, kdy je zámek zavřen, tj. v květnu a v červnu; v pondělí kdykoliv během dne, v ostatních dnech po 17. hodině. Najít vhodný čas může být tedy pro vás trochu komplikovanější, zato máte jedinečnou možnost zažít zámek bez návštěvnického provozu.

Vstupné 80,- Kč

  • Malování vzhůru nohama

Máte doma nějaký obraz? Co by vám chybělo, kdybyste žádný neměli? Prozkoumáme obrazový fond zámku, budeme přemýšlet o smyslu výtvarné tvorby, naučíme se dívat na barevnou kompozici obrazů. Součástí programu je interaktivní prohlídka a vlastní výtvarná činnost.

Podrobnější informace: V diskusní části se pokusíme přijít na to proč provází výtvarné umění člověka na všech jeho cestách, napříč staletími. Budeme mluvit o obrazech, které měli Schönburg- Hartensteinové na Červené Lhotě i o těch, které mají doma účastníci programu. Budeme srovnávat funkce obrazu a fotografie. Dozvíme se, jaká je vnitřní stavba obrazu a co je to barevná kompozice.

V další části mají děti možnost sami po skupinkách procházet zámeckými interiéry a hledat podle speciální mapy konkrétní obraz. O věcech, které po cestě potkají, jim bude vyprávět kastelán zámku.

Následuje praktická část, kdy děti pod vedením lektorky malují podle  jednoho obrazu ze zámeckých sbírek.

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, kapacita 10- 30 dětí

Čas: Program trvá 2.5 hodiny, je možno ho realizovat v předem objednaných časech během doby, kdy je zámek zavřen, tj. v květnu a v červnu  v pondělí kdykoliv během dne, v ostatních dnech po 17. hodině. Najít vhodný čas může být tedy pro vás trochu komplikovanější, zato máte jedinečnou možnost zažít zámek bez návštěvnického provozu.

Vstupné 80,- Kč

​​​​​

Hrad a zámek Český Krumlov

www.zamek-ceskykrumlov.cz

Didaktická prohlídka zámku Český Krumlov

Bydlely na krumlovském zámku princezny? Kde spaly, co jedly, jak se oblékaly a jak se bavily? Prohlídka původními historickými zámeckými interiéry zavede nejmenší návštěvníky do renesančního a barokního apartmá. Uvidí zlatý eggenberský kočár, malby na stěnách Maškarního sálu a řadu dalších skvostů krumlovského zámku. Obsah i délka výkladu jsou uzpůsobeny věku návštěvníků.

Čas: Max. 60 minut, kapacita max. 45 osob

Dětský okruh

Prohlídka hradu je určena zejména organizovaným skupinám mladších dětí a žáků. Výklad je přizpůsoben věku a znalostem malých účastníků.

Čas: Délka trvání 30 minut, kapacita 35 osob

Návštěva na dvoře posledních Rožmberků - didaktický program pro školy

Jak se žilo na dvoře posledních Rožmberků? Čím se zabýval alchymista, rybníkář či kejklíř? Jaké záliby měl Petr Vok? Kde se nachází kunstkomora a co je fraucimor? Jak se odívali lidé v době renesance? Staň se dvořanem Petra Voka a pod vedením dvorní dámy nalezneš na tyto i další otázky odpověď!  Při programu jsou využívány repliky renesančních kostýmů. K pochopení dávné éry žákům pomáhají pracovní listy, ale i dvorní dáma, která je renesančním sídlem provází.

Podrobnější informace: Didaktický program seznamuje žáky s životem na dvoře posledních Rožmberků. K dispozici jsou stylizované oděvy (kostýmy), které žákům pomáhají lépe pochopit společenské postavení konkrétních, reálně žijících postav na rožmberském dvoře na počátku 17. století. Oděv je totiž nejen velice významným vizuálním prvkem, ale ovlivňuje přímo i nepřímo způsob chování jeho nositelů. Právě společenská hierarchie a role reprezentantů jednotlivých stavů (profesí) je jedním z klíčových témat programu. 

Cílová skupina: vhodný zvláště pro žáky 2. stupňů ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií

Čas: Délka programu 90 minut, minimální počet 18 dětí, max. 20 

Termíny prohlídek pro rok 2021: 4. 5. - 17. 6., vždy v úterý, středu a čtvrtek

Objednávky na emailu: trebon@npu.cz

Jednotné vstupné 110,- Kč

Hravý edukační program, ve kterém děti mateřských škol získají základní informace o struktuře renesančních zahrad koncipovaných především do různých pravidelných geometrických tvarů. Děti budou pracovat s pojmy zahrada, užitková zahrada, záhon. Seznámí se s některými tradičními stromy, zahradními rostlinami a bylinami středověku. 

Zážitkový program žáky I. stupně ZŠ seznámí se základní geometrickou strukturou a ozdobnými prvky renesančních zahrad. Na základě získaných zkušeností navrhnou svou představu okrasné renesanční zahrady vimperského zámku, jejíž pozůstatky jsou v místním terénu stále patrné. Program má tvůrčí charakter a podporuje aktivitu žáků.

Informace o projektu.

 

 

 

 

 

Inspirací a jedním z hlavních zdrojů edukačního programu pro žáky II. stupeně ZŠ a studentů nižších gymnázií jsou prostory Dolního zámku a architektonické prvky, které se v něm dodnes dochovaly. Žáci získají možnost poznat alespoň část z jeho renesanční a barokní podoby a diskutovat o jeho proměnách, významu a funkci zámku v těchto epochách a dnes. Budou badatelsky pracovat s modely konkrétních architektonických prvků, jejichž srovnáním se současnou podobou i s restaurátorskými sondami odkryjí historické proměny stavby a její vývoj. To jim společně s obecnou reflexí uměleckých slohů umožní snáze „číst“ v historii zámku a uvědomit si, že zámek není budova strnulá, ale naopak budova, která se neustále vyvíjí, i díky tomu, jak o ni pečujeme. Obsah informací přizpůsobí lektor věku žáků a konkrétní třídě.

 

Plzeňský kraj

  • Dětská prohlídka pro MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ

Tradiční prohlídka s výkladem je přizpůsobena nejmenším školákům a dětem z mateřských škol. Děti uvidí model hradu v baště, ložnici, kapli, taneční sál a zbrojnici. Dozví se například, jak bydlely hradní dámy nebo jak bojovali rytíři. Během návštěvy si mohou i zazpívat a vyslechnout zajímavé pověsti, o staviteli tohoto hradu Půtovi nebo o svatém Jiřím.

Vstupné za školní prohlídku pro MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ 40,- Kč.

Vstupné za školní prohlídku pro ZŠ od 3. ročníku 80,- Kč.

DIDAKTICKÉ PROHLÍDKY PRO 4., 7. a 9. ročník ZŠ

Didaktické prohlídky jsou zaměřeny na různé věkové skupiny žáků. Programy jsou navrženy podle věku a s ohledem na probírané učivo. Komplexní nabídka zahrnuje celkem tři různé prohlídky hradu, které jsou koncipované tak, aby se žáci při každé z nich dozvěděli něco nového, a zároveň aby mohli reflektovat to, co se aktuálně učí ve škole. Úroveň odbornosti se stupňuje a žáci tak mohou během základní školní docházky navštívit hrad opakovaně a vždy s jiným prožitkem. Poprvé jako rytíři, podruhé jako architekti a potřetí již jako správci památky.

  • Putování s panem Půtou aneb Jak se žilo na hradě

Prohlídka hradu je určena především pro 4. ročník, je ale možné ji absolvovat i se 3. nebo 5. třídou. Vysvětluje obecnou definici hradu, jeho prvotní účely a vypráví příběh o jeho staviteli. Program navozuje atmosféru obydleného středověkého šlechtického sídla a ukazuje žákům, jak lidé dříve bydleli, spali a jedli. Co považovali za umění a s jakými zbraněmi bojovali. Prohlídka seznamuje děti i s vývojem nábytku. Trasa prochází reprezentativními interiéry, které jsou vybaveny dobovým mobiliářem. Žáci navštíví například vstupní a hodovní síň, ložnici hradní dámy, kapli či zbrojnici. Průběžně jsou děti do prohlídky aktivně zapojovány formou otázek a vyplňováním pracovních listů.

  • Hradozámek aneb architektura Švihova

Výklad a procházka hradem je připravená především pro 7. třídu. Program využívá unikátnost „hradozámku“ Švihova, který vznikal na přelomu gotického a renesančního období. Specifické prostředí Švihova nabízí možnost sledovat jednotlivé prvky stavitelství v období jagellonské gotiky na přelomu 15. – 16. století. Prohlídka vysvětluje okolnosti vzniku hradu a zaměřuje se na rozdíly mezi gotikou a renesancí, ve společnosti a v umění, především v architektuře. Trasa zavede děti na parkán, do Červené bašty, sklepů, vstupní síně, kaple, tanečního sálu, zbrojnice, strážnice a na vnitřní nádvoří. Žáci v průběhu prohlídky doplňují pracovní list.

  • Od zříceniny k památce aneb Švihov ve 20. století

Prohlídka je vhodná především pro 9. ročník. Připomíná vybrané historické události 20. století (vznik ČSR, 2. světovou válku i období po válce) a zasazuje do nich konkrétní osudy hradu Švihov. Vymezuje hrad jako „památku“ a představuje různé přístupy památkové péče. Ukazuje práci několika různých profesí, které v dnešní době působí na hradě (stavitelé, archeologové, historici umění). Trasa prohlídky začíná na vnitřním nádvoří a končí návštěvou gotického sálu a několika vybavených místností. Je ale oživena i venkovní procházkou po nádvoří a podél části vnějšího opevnění v okolí hradu. Žáci jsou vybízeni k aktivní účasti pomocí otázek a pracovních listů.

Vstupné za didaktickou prohlídku 100,- Kč.

  • Co se skrývá za obrazem - speciální prohlídku Galerie Stretti pro školní skupiny

Animační program umožní studentům tak trochu jiný zážitek z galerie. Žáci se formou skupinové spolupráce, diskuse a hry učí nahlédnout do výtvarného jazyka a motivů výtvarného umění. Samotná galerie se pro ně stává prostorem naplněným fantazií a inspirací. Prostřednictvím své představivosti se pokoušejí proniknout „za rám obrazu“ a rozehrát zajímavé příběhy, které tyto výjevy nabízejí. 

Cílová skupina: organizované dětské skupiny v počtu 12 až 20 osob a žáci MŠ, ZŠ i SŠ. Kapacita je max. 30 žáků, minimum 15 žáků.

Čas: délka programu 70-90 minut

    

Komentovaná prohlídka běžně nepřístupného studijního depozitáře s kurátorem se zaměří na představení depozitní práce a uchovávání movitých předmětů kulturní hodnoty. Studenti se seznámí se systémem péče o movité kulturní dědictví, osudy mobiliárních fondů ve 20. a 21. století, s péčí o hmotné kulturní dědictví od prevence po restaurování. Program je doplněn o praktické ukázky.

Cílová skupina: studenti uměleckých, uměleckoprůmyslových, uměleckořemeslných, knihovnických SŠ a VŠ a studenti všech humanitních oborů. Program může být přizpůsoben i dětem 2. stupně ZŠ.

Program je nutné objednat předem.

Čas: délka programu 60 – 90 minut, dle požadavků pedagoga

Program může být doplněn o návštěvu některého z prohlídkových okruhů kláštera Plasy.

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.