Přednáškový cyklus

Národní památkový ústav v Českých Budějovicích pořádá veřejný přednáškový cyklus v jarním a podzimním termínu.

Přednáškový cyklus pořádá územní památková správa NPÚ v Českých Budějovicích ve spolupráci s územním odborným pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích.  Cílem přednáškového cyklu je představovat laické i odborné veřejnosti kulturní dědictví v jeho různorodosti, kráse a inspirativní síle. Přednášky jsou zaměřeny na témata z dokumentace, výzkumu a ochrany památek. Přednášejí odborní pracovníci Národního památkového ústavu a renomovaní vědci z jiných institucí.

Přednášky probíhají v přednáškovém sále Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích na Senovážném náměstí 6 se začátkem v 17 hodin, vstup je volný.

30. VEŘEJNÝ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS - JARO 2023 ZAČÍNÁ 6. BŘEZNA!

  • 6. 3. 2023, Ing. Jiří Balský

Barokní architekt Jan Blažej Santini Aichel a jeho dílo ve východních Čechách

V letošním roce si připomínáme 300. výročí úmrtí geniálního stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla ( 1677 - 1723 ). Autor přednášky Ing. Jiří Balský přiblíží osobnost Santiniho-Aichela, jeho rodinný původ, inspirace jeho tvorby, charakteristické znaky architektonického rukopisu i vybrané příklady jeho staveb. Především se však zaměří na stavby na území východních Čech, o nichž se přednášející na základě svého výzkumu domnívá, že je Santini navrhoval. Je překvapivé, kolik a jakých staveb na území východních Čech je možné tomuto geniálnímu staviteli připsat.

  • 20. 3. 2023, Ing. Roman Dáňa

Renesance telčského zámku v 21. století

Státní zámek v Telči, který je památkou UNESCO, prochází v současné době rozsáhlou obnovou. Během ní se objevují dosud neznámé informace o zámku i lidech, kteří jej obývali, a nové je také poznání věcí nebo uměleckých děl, jimiž se někdejší majitelé obklopovali. Obnovený zámek se letos v červenci znovu otevře veřejnosti, posluchači přednáškového cyklu se ale dozvědí mnohé už předem přímo od hlavního garanta expozičního týmu, Ing. Romana Dáni.

  • 3. 4. 2023, Mgr. Milena Hajná, Ph. D., M.A.; Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

Budějovický špitál Nejsvětější Trojice v proměnách věků

Budějovický špitál nejsvětější Trojice prošel za dobu své několikasetleté existence řadou proměn. Byl využíván k různým účelům, měnil se jeho vzhled i umělecká výzdoba. Dnes patří mezi nejvýznamnější budějovické památky a slouží jako pracoviště Národního památkového ústavu. Bohatou historii tohoto domu a příběhy s ním spojené představí posluchačům osoby bezprostředně spjaté s moderní historií špitálu - pracovníci Národního památkového ústavu.

  • 17. 4. 2023, Mgr. Hana Krejčová

Zámek Jezeří na rozhraní

Zámek Jezeří balancuje na okraji hnědouhelné Mostecké pánve a figuruje jako vůbec první česká památka na seznamu nejohroženějších památek v Evropě. Dříve, než se do zdejší krajiny zakousla těžební rypadla, býval nazýván perlou Krušných hor a provázela ho slavná hudební minulost, kdy hostil Beethovena či Haydna. Pak ale přišla desetiletí, kdy se stal majetkem armády a dalších institucí, za kterých se proměnil v ruinu. Díky zdařilým rekonstrukcím se v posledních letech zámek probouzí k životu a stává se opět hojně vyhledávaným místem turistů. Zdejší kastelánka Hana Krejčová povypráví o historii zámku a představí plány na jeho další obnovu. 

  • 2. 5. 2023, Mgr. Jiří Bloch

Obnova někdejšího vdovského sídla Anny z Rogendorfu v Českém Krumlově

Bývalý pivovar Eggenberg v českém Krumlově odhaluje během stavební rekonstrukce svá tajemství. Týkají se zejména budovy, která bývala palácem Anny z Rogendorfu, matky Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Během současné rekonstrukce došlo k překvapivým objevům, na které se mimo jiné ve své přednášce zaměří odborný garant Národního památkového ústavu Mgr. Jiří Bloch. 

  • 22. 5. 2023, Mgr. Jiří Střecha; Ing. Jan Palas

​​​​​​​Záchrana Slovenské strely​​​​​​​

Vlak Slovenská strela je jediný dochovaný exemplář tohoto typu vyrobený v roce 1936 v kopřivnické Tatře. Po odstavení z provozu v roce 1960 byl exponátem v Technickém muzeu v Kopřivnici. Jako národní kulturní památka prošel kompletní obnovou, kdy po šedesáti letech chátrání pod širým nebem získal původní podobu včetně interiéru. Náročné restaurování této unikátní památky představí posluchačům odborný garant této akce Mgr. Jiří Střecha.

Kdy: vždy od 17:00 hodin

Kde: přednáškový sál Národního památkového ústavu - územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 6

Těšíme se na Vaši návštěvu!

​​​​​​​

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 386 358 141, 607 661 967
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
nám. Přemysla Otakara II. 121/34, České Budějovice 37021
V roce 1994 dokončil studium oborů filozofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1998–2004 navštěvoval postgraduální studium v oboru středověké výtvarné umění na Filozofické fakultě UK Praha (prof. M. Homolka) a v roce 2012 dokončil doktorské studium v oboru středověké výtvarné umění na katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci (prof. I. Hlobil). Od roku 1991 pracoval pro Státní památkový ústav České Budějovice postupně jako referent, vedoucí uměleckohistorického oddělení, náměstek ředitele (2006), ředitel územního odborného pracoviště (2007). Od 1. 1. 2013 byl jmenován ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích.