Zprávy památkové péče 6/2016

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

95 Kč

Nedostupné

Hlavní téma čísla: Vilová architektura na počátku 20. století.

Obsah:

Editorial

 • GORYCZKOVÁ, Naděžda

In Medias Res

 • ČERNÁ; Iveta; VALDHANSOVÁ, Lucie: Vila Tugendhat – instalovaná památka moderní architektury 
 • ZÁMEČNÍK, Roman: Vilová zahrada JUDr. Hynka Bulína v Brně
 • VARYŠOVÁ, Eliška: Osada Baba a její památková ochrana
 • ŠUBRTOVÁ, Anna: Regulační plán Litomyšle Ladislava Machoně (1946–1948) aneb Kolektivní vize Nového Města
 • SKLENÁŘ, Karel: Cukrovary na jižní Moravě z pohledu památkové péče
   

Materiálie, studie

 • MALINA, Ondřej: Památkový underground: historická podzemní důlní díla, možnosti poznání a ochrany jejich hodnot
 • BAUER, Thomas; LAUTERBACH, Jörg; PAVELKOVÁ RÝDLOVÁ, Michaela: Geometrická analýza pozdně gotických kleneb u kaple sv. Jeronýma v radnici v Olomouci
 • KLUSÁČEK, Ladislav; DUCHÁČ, Petr; BAŽANT, Zdeněk: Dlouhodobé sledování poruch historických staveb

Různé

 • ČERNOUŠKOVÁ, Dagmar; CHATRNÝ, Jindřich: Vzpomínka na Jana Sedláka
 • SVOBODOVÁ, Petra: Po stopách Löw-Beerů v Brně a okolí
 • VŠETEČKA, Petr: Obnova vlastní vily Dušana Jurkoviče v Brně-Žabovřeskách
 • SVOBODA, Petr: Vila Stiassni: 7 let památky ve správě Národního památkového ústavu
 • PAVELEC, Petr: Hrady a zámky objevované a opěvované a Velká hradozámecká inventura – k pokračování projektu Po stopách šlechtických rodů 
 • HAVLŮJOVÁ, Hana; HUDEC, Petr; TĚŠÍNSKÁ LOMIČKOVÁ, Radka: Doprovodné vzdělávací programy k výstavě Hrady a zámky objevované a opěvované
 • UHLÍK, Jan: Sto let Katechismu památkové péče Maxe Dvořáka

Semináře, konference, akce

 • ZÁMEČNÍK, Roman: Proběhl 5. ročník odborného semináře na téma Památky zahradního umění, jejich historie a současnost v zahradě vily Stiassni v Brně

Recenze, bibliografie

 • MACUROVÁ, Zuzana: Aristokracie ducha a vkusu

Semináře, konference, akce

 • LASOTOVÁ, Vladimíra: Zpráva z konference ERIH Plzeň 21.–23. 10. 2015 na téma How to attract new audiences? (Jak přilákat nové návštěvníky)

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.