Památky středních Čech 1/2017

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

68

60 Kč

Rozebráno

Obsah:

Studie

  • Jan Kypta, Filip Laval, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný / Středověká sídla v prostoru Velkého a Malého Blaníku
  • Jan Kypta , Jan Veselý / K stavebnímu vývoji tzv. dolního zámku a severního parkánu hradu Českého Šternberka
  • Hana Prixová Dvorská / Architektonické souvislosti renesančního kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hospozíně
  • Jaroslav Horáček / Starý kostel sv. Petra Pavla v Čestíně a jeho zánik ve světle archivní korespondence

Materiálie

  • Alfréd Schubert / O kolínské a kouřimské chodníkové mozaice

Zprávy

  • Dita Roubíčková / Nové národní kulturní památky Středočeského kraje

Kronika

  • In memoriam ing. Zdeňky Mladé