Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Podrobné informace

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

Telč

Jazyk:

česky

Počet stran:

248

ISBN:

978-80-904240-0-5

catalog Tištěná verze

450 Kč

Rozebráno

Publikace obsahuje texty o průzkumech a restaurování ambitu a kostela, včetně výzkumu a dokumentace krypty, obnovy dlažby, dveří, interiérových omítek, rekonstrukce štukové a malířské výzdoby kopule a restaurování atributu sv. Jana Nepomuckého v kopuli kostela. V závěru knihy jsou zmíněny také vybrané památky v nejbližším okolí – tzv. Dolní hřbitov a barokní most ve Žďáru nad Sázavou. Kniha obsahuje velké množství převážně barevných fotografií a kreseb, které dokumentují minulý i současný stav této významné kulturní památky.

Obsah:

Historie poutního areálu

 • Mojmír HORYNA / Vznik kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou
 • Jan ROYT / Sv. Jan Nepomucký
 • Pavel ZAHRADNÍK / Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou do zrušení kláštera
 • Zdeněk CHUDÁREK / Stavební dějiny zelenohorského areálu v letech 178 až 1994 
 • Obnovné práce po roce 1994 (po prohlášení světovou kulturní památkou)
 • Pavel JERIE / Zápis areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou na listinu Světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO
 • Zdeněk CHUDÁREK / Základní popis areálu 

Obnova ambitu (1996–2001)

 • Jan VINAŘ / Průzkumy a projekty
 • Jan VINAŘ, Zdeněk CHUDÁREK / Hřbitov na poli poutníků a zahájení oprav
 • Zdeněk CHUDÁREK / Obnova omítek ambitu v letech 1996 – 2001
 • Tomáš RAFL / Obnovy omítek ambitu očima restaurátora
 • Jan VINAŘ / Střechy 
 • Tomáš RAFL / Restaurování soch z ambitu zelenohorského kostela
 • Zdeněk CHUDÁREK  Ambit – nálezová dokumentace, nová stavebněhistorická zjištění

Obnova kostela (2001–2008)

 • Jan VINAŘ, Zdeněk CHUDÁREK / Přípravná dokumentace a projektová činnost v letech 2001-2008
 • Zdeněk CHUDÁREK, Jan VINAŘ / Výzkum a dokumentace krypty
 • Zdeněk CHUDÁREK / Obnova dlažby kostela v letech 2001 až 2003 
 • Zdeněk CHUDÁREK, Miroslav ŠACH / Dveře zelenohorského kostela – dokumentace, průzkum a restaurování
 • Zdeněk CHUDÁREK, Tomáš RAFL / Interiérové omítky, průzkum, technologie a restaurování
 • Zdeněk CHUDÁREK, Pavel JERIE / Postup přípravy a realizace restaurování a dílčí rekonstrukce výzdoby kopule poutního kostela 
 • Zdeněk CHUDÁREK / Umělecko historické hodnocení štukové a malířské výzdoby klenby kostela
 • Tomáš RAFL / Rekonstrukce štukové a malířské výzdoby kopule
 • Miroslav ŠACH / Restaurování atributu sv. Jana Nepomuckého v kopuli kostela 
 • Zdeněk CHUDÁREK, Miroslav ŠACH / Restaurování zábradlí druhého ochozu
 • Zdeněk CHUDÁREK / Kostel – nová stavebněhistorická zjištění 
 • Petr KOUKAL / O zelenohorských varhanách

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat