Sleva

V doteku antiky. Starověké inspirace v nizozemském umění ze šlechtických sbírek / In the Embrace of Antiquity. Ancient inspiration in Dutch Art from Aristocratic Collections

Podrobné informace

Kategorie:

Umění

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

anglicky, česky

Počet stran:

367

ISBN:

978-80-7480-153-2

catalog Tištěná verze

1 718 Kč500 Kč

skladem

Koupit
Obsah / Contents:

Úvod / Introduction

V doteku jinotajů (alegorie, personifikace) / In the Embrace of Allegories (Personifications)

 • Řeč bohů / Language of the Gods
 • Co je psáno ve hvězdách / What is Written in the Stars
 • Reflexe planet / Reflections of the Planets
 • Čtyři roční doby / Seasons of the Year
 • Čtyři denní doby / Four Times of the Day
 • Lidský věk: Cesta životem / The Human Age: The Journey Through Life
 • Pět smyslů / The Five Senses
 • Čtyři temperamenty / The Four Temperaments
 • Čtyři živly / The Four Elements
 • Příležitost, Osud, Štěstí / Opportunity, Fate, Fortune
 • Sedmero svobodných umění / The Seven Liberal Arts
 • Labyrinty našeho světa / Labyrinths of Our World
 • Personifikace zemí / Personification of the Lands
 • Dveře světa – Čtyři světadíly / Doors to the World – The Four Continents

V doteku života (morality) / In the Embrace of Life (Morality)

 • Morální výstrahy / Moral Admonitions
 • Metafory – přísloví / Metaphors - Proverbs
 • Čas nikoli setrvalý / Time is Not Constant
 • Pan u sedláka / Pan and the Peasant Family

V doteku bájesloví / In the Embrace of Mythology

 • Mytologie / Mythology
 • Výtvarné reflexe z Nizozemí / Creative Reflections from the Netherlands
 • K mýtu o stvoření světa / On the Myth of the Creation of the World
 • K mýtu o stvoření lidí / The Myth of the Creation of Mankind
 • Čtvero věků / Four Ages of Man
 • Defilé božstev / Parade of Deities
 • Jupiter / Jupiter
 • Pallas Athéna / Pallas Athéna
 • Apollón / Apollo
 • Merkur / Mercury
 • Bohyně lásky Venuše / Venus, Goddes of Love
 • Omnia vincit Amor / Omnia vincit Amor
 • Venuše a Adónis / Venus and Adonis
 • Héfaistos / Hephaestus
 • Neptun a dary moře / Neptun and the Bounties of the Sea
 • Vertumnus a Pomona / Vertumnus and Pomona
 • Slasti horských satyrů / The Pleasures of Mountain Satyrs
 • Bakchus / Bacchus
 • Božská Diana / Divine Diana
 • Dáma v roli Diany / Lady in the Role of Diana
 • Atalanta / Atalanta
 • Kefalos a Prokrida / Cephalus and Procris
 • Perseus a Andromeda / Perseus and Andromeda
 • Válka v duši – Hérakles / War in the Soul - Heracles

V doteku dějin / In the Embrace Of History

 • Zrcadlo starověku / The Mirror of Antiquity
 • Patos hrdiny / The Pathos of a Hero
 • Paridův soud / Judgement of Paris
 • Jste-li starý muž, jste ovšem mudrc, a to pravidelně ze školy antické Stoy / If You Are Old Man, You Are a Sage from the School of Ancient Stoa
 • Síla žen / The Power of Women Over Men
 • Nuže, Themistokle, co říkali ve velké řadě? / So, Themistocles, What Did They Say in the Grand Council?
 • Caesar / Caesar

Závěr / Conclusion

Výběrový slovník umělců / Selected Artists

Použité zkratky / Abbreviations

Bibliografie / Bibliography

Autorský jmenný rejstřík / Index of Artists