Podrobné informace

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Průhonice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

158

ISBN:

978-80-87674-40-6

K zakoupení na následujících místech: státní hrad Švihov; Starý Czerninský zámek, Chudenice; sdružení OTISK – rozhledna Bolfánek, Chudenice; knihkupectví Léto, Klatovy

Publikace Černínskou krajinou Chudenicka a Švihovska vznikla při příležitosti výstavy na státním hradě Švihov v rámci projektu Národního památkového ústavu pro rok 2021 „Rok osvícenské šlechty“. Námětem výstavy a posléze v širším pojetí i této publikace byla snaha připomenout v rámci osvícenské epochy v českých zemích pozitivní krajinotvorné zásahy do okolní krajiny, zejména na Chudenicku, které je historicky spjato s rodem Černínů. Jejich odkaz spolu s tváří krajiny jsou nedílnou součástí vnímání tohoto prostoru i v současnosti. Pozornost autorského týmu byla tedy soustředěna na jeden z nejzajímavějších úseků historie zdejšího kraje, na konci 18. století a první polovině 19. století, kdy krajinotvorba získala na oblibě v šlechtických kruzích a významně ovlivnila vzhled i zdejší krajiny, ať již modelováním krajiny, nebo začleněním architektonických a uměleckých prvků do celkové kompozice Chudenicka. Publikace nabízí v širších společenských souvislostech historický výklad o vzniku zámku Lázeň, rozhledny Bolfánek, arboreta Americká zahrada a dalších objektech, o jejich vývoji a dnešnímu stavu. Nedílnou součástí je velké množství obrazového materiálu, zejména současných fotografií krajiny, a architektury ve srovnání s historickými snímky, rovněž mnoho kopií archivního materiálu (portrétů, map, stavebních plánů a kreseb). Věnuje se i současné památkové péči v rámci krajinné památkové zóny Chudenicko.

Obsah:

Předmluva

Část I.

Černínskou krajinou

Osvícená Evropa

 • Filozofie nového života
 • „Myslím, tedy jsem“
 • Poznání, pochopení, vědění, vzdělanost a kultura

Výpravy za poznáním a rozkvět vědních oborů

 • Objevitelské plavby
 • Věda století rozumu
 • Zkoumání přírody
 • Kult matematiky a fyziky

Nový pohled na přírodu

Osvícenství v českých zemích

 • Nové myšlení
 • Učené společnosti
 • České osvícenství

Část II.

Černínové z Chudenic na přelomu 18. a 19. století

 • Rod Černínů z Chudenic
 • Jan Rudolf Černín
 • Evžen Karel Černín
 • Jaromír Černín

Osídlení Chudenicka a jeho vývoj

Bolfánek neboli kostel sv. Wolfganga

 • Život svatého Wolfganga a jeho vliv na české dějiny
 • Barokní podoba areálu: kostel sv. Wolfganga
 • Vyhlídková věž Bolfánek

Zámek a park Lázeň

 • Vývoj zámeckého areálu
 • Kompozice zahrady

Lesní komplex Žďár

Americká zahrada

Jaromírova a Karolínina louka

Krajinná památková zóna Chudenicko

 • Vyhlášení krajinné památkové zóny a její hodnoty
 • Problémy vývoje a ochrany krajiny a sídel na Chudenicku

Památková péče na Chudenicku

 • Památkový fond po dvaceti pěti letech od vyhlášení zóny

Přírodní poměry

Zvláště chráněná území

 • Současnost Americké zahrady

Památné stromy

Závěrem

Seznam literatury

Seznam pramenů

Seznam zdrojů obrázků

Resumé

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si jak nakupovat