Památky. Západní Čechy 2/2022

Podrobné informace

Kategorie:

Památky

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

148

catalog Tištěná verze

150 Kč

skladem

Koupit

Cílem časopisu je představit odborné i laické veřejnosti dění v oblasti památkové péče v jednotlivých regionech České republiky a prezentovat výsledky odborné práce.

Časopis vychází pětkrát ročně a je určen všem zájemcům o památky, kulturní dědictví, obor památkové péče, kulturní historii, a to jak z řad odborníků, akademiků, tak z řad úředníků státní správy a samosprávy a širší poučené i laické veřejnosti.

Druhé číslo je věnováno západním Čechám.

Obsah:

Články a studie

 • Kostel sv. Václava v Radošově. K peripetiím stavebního procesu na západočeských panstvích bádenských markrabat
 • K historii kaple sv. Jana, Pavla a Václava v Bezdružicích
 • Liturgické textilie v mobiliářích památkových objektů Plzeňského kraje
 • Vybrané parky založené v bývalých lomech na území města Plzně
 • Venkovská škola v Těchonicích jako doklad vývoje školství na Horažďovicku

Obnovy a restaurování

 • Morový sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madony plzeňské) na náměstí Republiky v Plzni a jeho restaurování v letech 2020–2021
 • Obnova litinového přístřešku nad peronem horního nádraží v Karlových Varech

Průzkumy

 • Mizející svět – drobná zahradní architektura v Plzni-Bezovce

Prohlášené kulturní památky

 • Nové nemovité kulturní památky v Plzeňském kraji v roce 2021
 • Nové nemovité kulturní památky v Karlovarském kraji
 • Lázeňské dědictví na Seznamu světového dědictví UNESCO