Nový odborný časopis PAMÁTKY právě vychází

Cílem časopisu je představit odborné i laické veřejnosti dění v oblasti památkové péče v jednotlivých regionech České republiky a prezentovat výsledky odborné práce.

Časopis vychází pětkrát ročně a je určen všem zájemcům o památky, kulturní dědictví, obor památkové péče, kulturní historii, a to jak z řad odborníků, akademiků, tak z řad úředníků státní správy a samosprávy a širší poučené i laické veřejnosti.

První číslo je věnované jižním Čechám.

Z obsahu:

ČLÁNKY A STUDIE

  • Nádvoří královského paláce hradu Zvíkova před Marchettiho rekonstrukcí v osmdesátých letech 19. století
  • Špitály ve Vyšším Brodě. Historické stavby v kontextu několikasetletých dějin charity a památkové péče druhé poloviny 20. století
  • Židovský hřbitov v Kolodějích nad Lužnicí
  • Eggenberská a schwarzenberská knižní sbírka ve světle archivních pramenů a provenienčního průzkumu českokrumlovské zámecké knihovny

ZE SVĚTA PAMÁTEK - Z historie památkové péče

  • Památkářským elévem na jihočeském krajském středisku konce šedesátých a počátku sedmdesátých let 20. století

Obnovy a restaurování

  • Konzervace zříceniny Karlova Hrádku u Purkarce
  • Obnova historické budovy školy ve Vimperku
  • Pohřební kočár na židovském hřbitově v Jindřichově Hradci

Neobjevené Památky

  • Mirkovice čp. 1. K osudu nejstaršího známého vesnického domu v Česku. 

 

Více o časopise

Koupit zde