Vědecký katalog obrazárny v Rájci nad Svitavou a sběratelství rodu ze Salm-Reifferscheidtu v 18.–20. století

Sbírky zámku v Rájci nad Svitavou jsou unikátní nejen svým rozsahem a množstvím prvotřídních uměleckých děl, ale také proto, že se na rozdíl od většiny podobných sbírkových souborů dochovaly do dnešních dnů takřka v úplnosti.

Přesto stále čekají na své zhodnocení formou podrobného vědeckého katalogu, shrnujícího nejnovější poznatky o dějinách sbírky a jejím obsahu a mapujícího nejvýznamnější umělecké a kulturně-historické přínosy sběratelské a mecenášské činnosti rodu ze Salm-Reifferscheidtu na Moravě v období od 18. do počátku 20. století. V rámci navrhovaného projektu bude vědeckými pracovníky tři partnerských institucí s předpokládaným podílem dalších externích spolupracovníkůpřipraven rukopis vědeckého katalogu obrazárny v Rájci nad Svitavou a pořízena nezbytná obrazová dokumentace pro budoucí publikování. Nedílnou součástí projektu bude i technologický restaurátorský průzkum vybraných děl.

Řešitel za NPÚ: Mgr. Lenka Kalábová

Na řešení se dále podíleli: Mgr. Petr Tomášek (Moravská galerie v Brně), prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (Masarykova univerzita v Brně)


Výsledky projektu v RIV

Počet výsledků projektu v RIV celkem: 8

Recenzovaný odborný článek

Pintsch ist vortreflich, er soll künftig Thiere malen.? Několik poznámek ke vzniku dvojice podobizen rodiny Hugo II. Karla Eduarda ze Salm-Reifferscheidtu od Josefa Führicha a Josefa Vojtěcha Hellicha (2012)

Kapitola v odborné knize

?Bůh Vás ochraňuj před žijícími umělci!? Výtvarné umění v korespondenci dvou vlnařských podnikatelů Huga Františka ze Salm-Reifferscheidtu
a Maximiliana Specka von Sternburg (2014)

Kapitola v odborné knize

Přestupní stanice Praha: Josef Führich v Čechách na počátku 30. let 19. století (2014)

Kapitola v odborné knize

Ve službách ?trůnu a oltáře?: Führichovo umělecké a pedagogické působení ve Vídni (2014)

Recenzovaný odborný článek

Obrazárna Salm-Reifferscheidtů na zámku v Rájci nad Svitavou (2013)

Recenzovaný odborný článek

Zámecká obrazárna v Rájci nad Svitavou a sběratelství rodu ze Salm-Reifferscheidtů ve světle pramenů (2014)

Kapitola v odborné knize

Jan Quirin Jahn, topograf uměleckých památek Prahy (2014)

Kapitola v odborné knize

Zámecká obrazárna v Rájci nad Svitavou a sběratelství Salm-Reifferscheidtů (2015)