Kamenný kříž, Rosice

Torzo barokního kříže.

Kamenný barokní kříž v torzálním stavu pochází pravděpodobně ze hřbitova. Zničená pozdně barokní kamenosochařská práce je provizorně umístěna na zámeckém nádvoří, kde čeká na vhodné restaurování.

Původní podoba díla je dochovaná jen ve fragmentech. Fyzická podstata objektu postupně zaniká.


Související ohrožené památky

Pilíř se sochou Umírajícího sv. Františka Xaverského původně stojící v polní krajně severně od Dyjákovic, nyní uložen v torzálním stavu u kaple sv....