Seznam ohrožených nemovitých památek

Přestože většina lidí si je významu a hodnoty dědictví předků dnes vědoma, některé památky stále chátrají. V České republice je přes 40 tisíc kulturních památek, z toho je více než sedm set na seznamu památek ohrožených. 

Vybrané ohrožené památky

Kostel sv. Jiljí v jihomoravské obci Našiměřice (okres Znojmo) je mimořádně významná gotická sakrální architektura vystavěná v druhé čtvrtině 14....

Vila situovaná v atraktivní lokalitě mezi ulicemi Drobného a Černopolní, v těsné blízkosti vily Tugendhat, byla postavena v roce 1863 pro brněnského stavitele...

Doklad feudálního sídla - hradu dvorcové dispozice - v torzální podobě z období 1. třetiny 14. století - 1. čtvrtiny 15. století je hodnotnou archeologickou...

Postupně rostlý areál tvoří čtyřkřídlý renesanční tzv. Starý zámek (původně vodní tvrz) se zbytky vodního příkopu, přírodně krajinářský park a...

Jeden z mála dochovaných představitelů nejranějšího horizontu klasicistní zástavby starobrněnského předměstí tvoří vysoce hodnotnou kulturně-historickou...

Hodnotný doklad pozdně barokní boží muky z pol. 18. století s bohatě tvarovaným podstavcem se štukovými dekory, reliéfy a vyloženou římsou. Ikonograficky a...