Dvorní stavení bratrského sboru, Ivančice

Přízemní objekt situovaný ve dvoře areálu bratrského sboru.

Objekt je součástí areálu bratrského sboru ze 16. století. Pozůstatky komplexu se dochovaly v místě domu č. 10 na ulici Ve Sboru. Stála tu původně budova, ke které byl z východní strany po roce 1540 přistavěn jednolodní kostel s polygonálně ukončeným kněžištěm a věží. V letech 1558 až 1571 zde sídlil biskup Jan Blahoslav. K areálu sboru patřila škola, dílny a hospodářské budovy. V roce 1562 zde byla založena tzv. ivančicko-kralicko-lešenská tiskárna. Mezi ohrožené památky patří část dochovaného areálu, konkrétně objekt volně stojícího dvorního stavení.

Objekt je ohrožen ve své fyzické podstatě: Obvodové konstrukce objektu jsou podmáčené a pokleslé, zdivo je místy hloubkově rozrušené. Střešní krytina je na hranici životnosti a zatéká. Omítky a štuková výzdoba jsou opadané na podstatné části plochy fasády, výplně převážně chybí. Objekt vyžaduje celkovou obnovu.


Související ohrožené památky

Františkánský klášter byl vystavěn po roce 1650 náhradou za konvent nacházející se na předměstí pod Petrovem, který byl zbořen během švédského...