Kostel sv. Kunhuty, Hostěradice

Hodnotný kostel středověkého původu spjatý s komendou řádu německých rytířů.

Kostel sv. Kunhuty s bývalou komendou Řádu německých rytířů byl založen králem Václavem I. po roce 1237. Pozdně románské stavby kostela a komendy byly v průběhu pozdního středověku několikrát přestavěny do podoby, která se v podstatě dochovala do dnešní doby. Kostel byl vystavěn jako prostorná románská bazilika s rovně ukončeným presbytářem. V první třetině 15. století byla započata přístavba mohutné hranolové věže při chóru, jak dokládá tesaný nápis „kunatel incepit 1421“. Nápis není pouze cenným dokladem datování stavby, ale rovněž výjimečným zaznamenáním jména provádějícího zedníka. Věž byla dokončena ke konci 15. století, kdy už se přestavoval i interiér kostela. Jižní loď byla v polovině 15. století změněna v dvoulodí, po roce 1500 byla zaklenuta hlavní a severní loď a bazilika byla proražením arkád změněna v trojlodní halu. Po roce 1617 byl sklenut presbytář a dějiny výstavby kostela tak byly v podstatě ukončeny.

V kostele sv. Kunhuty došlo k havárii síťové klenby prostřední lodi. Část jednoho žebra se již zřítila, další čtyři žebra se uvolňují od klenby. Na fasádě kostela dochází k ztrátám historických omítek.


Související ohrožené památky

Františkánský klášter byl vystavěn po roce 1650 náhradou za konvent nacházející se na předměstí pod Petrovem, který byl zbořen během švédského...