Zimní zahrada, zámek Velké Opatovice

Přízemní architektura se salmovským znakem, která je výraznou prostorově-hmotovou součástí areálu zámku ve Velkých Opatovicích.

Zimní zahrada je přízemní budova krytá mansardovou střechou. Interiér sálu zdobí dva krby, jižně orientovaná zeď je vyplněná řadou vysokých okenních otvorů. Úpravy zámku v letech 1908-1911 se dotkly i prostoru zimní zahrady. Ta byla změněna na velký sál, podlaha byla vyvýšená a pokryta vlýskovou podlahou, přičemž v podzemí vznikla kotelna určená pro vytápění  prostoru. V sálu zimní zahrady byla vytvořená falešná, dekorativně pojatá klenba. Jednotlivá pole klenby i klenební pásy byly bedněny z dřevěných prken potažených rákosovou rohoží a štukovou omítkou. Podle dochovaných popisů práce provedli vídeňští štukatéři.

Zimní zahrada navazovala původně na vyhořelou část zámku (r. 1973), v které byla umístěna škola. Na tomto místě bylo podle projektu Prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka vybudováno Moravské kartografické centrum, které se v roce 2007 zpřístupnilo veřejnosti. Zimní zahrada byla v té době pouze nově zastřešena, dřevěná klenba ze statických důvodů podepřena konstrukcí. K sanaci ale nedošlo. Podlahu tvoří pouze hlína, která se místy propadá do podzemního technického prostoru, kde bylo otopné zařízení. Okenní otvory byly zabedněny s ponecháním mezer na provětrávání. Porucha statiky je již dlouhodobě pozorována na vnější fasádě. Jde zřejmě o pokles stavby změnami v podloží, respektive v podzemním technickém podlaží. Celkový stav zimní zahrady lze označit jako havarijní.


Související ohrožené památky

Areál s dvěma barokními zámeckými budovami, sýpkou a parkem je dokladem skromnějšího venkovského feudálního sídla.

Renesanční zámek byl postaven koncem 16. století pány z Vlašimi pravděpodobně na místě starší gotické tvrze na terénní hraně nad říčkou Olešnou.

Na návrší nad obcí se tyčí monumentální jednopatrová zámecká budova o čtyřech křídlech soustředěných kolem obdélného rozlehlého dvora.

V parku situovaná ušlechtilá architektura trojkřídlého klasicistního zámku s raně barokním jádrem tvoří dominantu obce.