Hrad Blansek, Suchdol

Mohutná ruina velkého gotického hradu ze třetí čtvrtiny 13. století byla založena významným olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu.

  • Hrad Blansek, Suchodl

    Hrad Blansek, Suchodl

Hrad, připomínaný roku 1275, se stal ústředím početného manského systému. Patrně úspěšně přečkal husitské obléhání a byl opuštěn až po požáru někdy před rokem 1461. Rozlehlý hradní areál, skládající se z dvoudílného jádra zadního hradu a z výše na ostrožně se nacházejícího velkého předního hradu, představuje hodnotnou památku středověkého hradního stavitelství. Z lokality pochází kolekce kvalitních keramických artefaktů dokládající vysokou životní úroveň obyvatel hradu.

Objekt vykazuje statické poruchy, objevuje se vysoká rozvolněnost korun zdiva a mrazová destrukce v jeho dolních partiích. Architektonické články in situ se nedochovaly. Objektu bezprostředně hrozí zřícení do hlubokého údolí řeky Punkvy. V současnosti havarijní stav zříceniny přetrvává.


Související ohrožené památky

Městské lázně zbudované dle projektu Bohuslava Fuchse v letech 1931–1932.

Františkánský klášter byl vystavěn po roce 1650 náhradou za konvent nacházející se na předměstí pod Petrovem, který byl zbořen během švédského...