Knihovny NPÚ

Spravujeme a zpřístupňujeme odborné knihovny a badatelny, v nichž můžete studovat literaturu především z oblasti památkové péče, architektury a výtvarného umění. Najdete je na těchto našich pracovištích:

Pro digitalizovaná díla včetně periodik, nedostupných na trhu (DNT), je pro zaměstnance NPÚ zajištěn přístup na základě přístupových údajů do intranetu NPÚ.

Celá informace včetně návodu je uložena zde.

Knihovny na některých dalších pracovištích nejsou běžně přístupné, v případě potřeby je však po předchozí domluvě můžete také navštívit: