Odborná knihovna

Knihovní fond obsahuje přes tři tisíce knižních dokumentů a více než padesát periodik.

Od pondělí 15. 2. 2022 se na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN ze dne 10. 2. 2022, otevírá provoz knihoven a badatelen Národního památkového ústavu bez omezení při dodržení hygienických doporučení stanovenými vládními opatřeními.

Služby jsou nadále poskytované v rozsahu uvedeném na webových stránkách jednotlivých knihoven a badatelen územních odborných pracovišť a generálního ředitelství NPÚ. Do interiéru a studoven je možné vpustit jen takový počet osob, aby byl dodržen jejich rozestup 1,5 m. Nadále platí povinnost používat ochranu nosu a úst (tj. respirátor třídy FFP2 nebo vyšší bez výdechového ventilku).

Prosíme uživatele, aby si ověřili informace o úředních hodinách, dostupnosti knižních titulů, titulů dokumentačních fondů a dodržovali hygienická opatření. Je zajišťován pouze výdej telefonicky nebo elektronicky předem objednaných výpůjček a jejich vracení. Kontakty na pracovníky naleznete na webových stránkách příslušných knihoven a badatelen. Děkujeme za respektování všech pravidel a těšíme se na vaši návštěvu.

Prosíme o trpělivost s uvedenými podmínkami a věříme, že postupné uvolňování epidemiologických pravidel dospěje v letošním roce k tomu, že naše provozovny budou fungovat bez omezení.

Provozní doba knihovny:

Pondělí                8.00 – 11.00        13.00 – 15.30
Čtvrtek                8.00 – 11.00        13.00 – 15.30

Doporučujeme domluvit návštěvu předem e-mailem: motyckova.vera@npu.cz, případně telefonicky na tel. č. +420 775 857 362. Je možné si dohodnout čas mimo uvedenou provozní dobu.
Knihovnice:  Věra Motyčková.

Odborná knihovna NPÚ ÚOP v Telči je základní knihovnou se specializovaným fondem, který je tematicky zaměřen na oblast památkové péče, architektury, dějin umění, historie, archeologie a ji příbuzných oborů. Významnou součástí fondu jsou historické a místopisné publikace o obcích a městech regionu Vysočina. V současné době čítá fond přes dva tisíce knižních dokumentů a více než 50 periodik.  Fond je soustavně doplňován výměnou publikací, nákupy a dary. Společný katalog knihovny a dokumentačních fondů je pro vyhledání k dispozici on-line.

Knihovna slouží především zaměstnancům NPÚ, vědeckým a odborným pracovníkům památkové péče i zájemcům z řad veřejnosti.  Kromě výpůjček (pro veřejnost pouze prezenčních) nabízí i služby referenční, rešeršní a informační, je zapojena do meziknihovní výpůjční služby. Uživatelům je k dispozici studijní prostor včetně počítače s připojením na internet. Podmínky poskytování služeb stanovuje Knihovní řád.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Věra Motyčková

  • pracovník dokumentačních fondů
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 775 857 362
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč 58856