Odborná knihovna metodického centra

O fondu knihovny 

Fond knihovny sestává z dokumentů archivní povahy a profilovaného fondu periodik a monografií. Součástí knihovny jsou dva samostatné fondy soukromých knihoven. Od jara roku 2015 je součástí knihovny fond Ing. arch. Dušana Riedla, CSc., zaměřený především na zahradní a moderní architekturu v Čechách. Samostatnou část tvoří i soukromá knihovna prof. Ing. arch. Vladimíra Šlapety, DrSc., která byla Metodickému centru moderní architektury v Brně dlouhodobě zapůjčena.

V současné době je postupně zpracováván fond architekta Riedla. V příštím roce proběhne katalogizace knihovny a archivu prof. Šlapety. 

Elektronický katalog

Provoz knihovny

Výpůjčky probíhají ve studovně knihovny ve vile Stiassni. Veškerá díla se půjčují prezenčně, a to na objednání minimálně den předem. Publikace je možné zamluvit na e-mailové adrese knihovny.

Knihovní řád (PDF)

Otevírací doba:

pondělí dle domluvy
úterý 10–17 hod.
středa dle domluvy
čtvrtek 10–17 hod.
pátek dle domluvy

Kontakt

Vila Stiassni, Hroznová 82/14, 603 00 Brno

Korespondenční adresa:

Národní památkový ústav
Metodické centrum moderní architektury v Brně  
Vila Stiassni, Preslova 573/53, 602 00 Brno-Pisárky

E-mail: mavb.knihovna@npu.cz

Telefon +420 777 477 889