Zámek, Moravský Krumlov

Dnešní rozsáhlý renesanční zámek byl postaven na místě raně gotického hradu doloženého již roku 1289 v majetku pánů z Obřan.

Ve druhé polovině 14. století páni z Kravař přestavěli hrad na honosné sídlo. Ve 30. letech 15. století získal majetek rod pánů z Lipé, v jehož vlastnictví bylo panství až do pobělohorské konfi skace. Pertold z Lipé byl iniciátorem přestavby hradu na renesanční zámek. Hlavní stavební práce proběhly v letech 1557–1562 dle návrhu italského stavitele Leonarda Gara da Bissono. Byla vybudována čtyřboká renesanční stavba se dvěma nádvořími uprostřed, která částečně využila gotické konstrukce hradu. Velké jižní nádvoří obklopily na třech stranách dvoupatrové arkády o výšce 16,5 metru, arkádovými ochozy je opatřen i pozoruhodný schodišťový dvůr na severu. Krumlovské panství získala roku 1623 valtická větev rodu pánů z Liechtensteina. V 80. a 90. letech 18. století byly provedeny klasicistní úpravy snad podle návrhu architekta Cannevala. Roku 1908 získal velkostatek spolu se zámkem rod Kinských, který jej vlastnil až do konfi skace v roce 1945. Po devastaci zámku lidovou armádou a socialistickými podniky sídlilo v zámku od roku 1963 odborné učiliště Železničního stavitelství. Od roku 1989 se zámek nachází v soukromých rukou.


Související ohrožené památky

Na návrší nad obcí se tyčí monumentální jednopatrová zámecká budova o čtyřech křídlech soustředěných kolem obdélného rozlehlého dvora.

Zámek v Ivanovicích na Hané vznikl v letech 1608–1611 přestavbou vodní tvrze z konce 15. století.

V parku situovaná ušlechtilá architektura trojkřídlého klasicistního zámku s raně barokním jádrem tvoří dominantu obce.

Mohutná ruina velkého gotického hradu ze třetí čtvrtiny 13. století byla založena významným olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu.