Vodní tvrz, Nosislav

Opevněné vesnické sídlo z období středověku má podobu obytné budovy s patrovou sýpkou vetknutou do částečně podsklepené disposice.

  • Tvrz Nosislav

    Tvrz Nosislav

Představuje unikátní příklad stavby drobné šlechty. Dějiny objektu patrně sahají až do 14. století. Navzdory četným přestavbám a dílčímu nevhodnému využívání a chátrání v posledním období si stavení zachovalo řadu hodnotných historických prvků (arkýř, klenby, kamenný portálek, malovaný trámový strop ap.) a jako celek představuje nadále výraznou kulturněhistorickou hodnotu.

Stav budovy jako celku je možné charakterizovat jako havarijní. Stavbu ohrožují zejména rozsáhlé statické poruchy, absencí opatření proti vzlínající vlhkosti dochází k dalšímu narušování zdiva. Dřevěné konstrukce jsou ohroženy dřevokazným hmyzem. Chybějící údržba vede k poruchám střešního i omítkového pláště.


Související ohrožené památky

Barokní sýpka je datovaná letopočtem 1735 umístěným na vstupním portále. Nad portálem se nachází kamenná kartuš s erbem louckého kláštera, který...

Pozdně gotická tvrz v Bošovicích byla postavena kolem roku 1500, rozšířena byla renesančně v pozdním 16. století.