Venkovská usedlost, Šatov

Bývalá zemědělská usedlost hákového půdorysu obsahuje cenné renesanční a barokní stavební prvky.

  • Usedlost Šatov

    Usedlost Šatov

Na dvoupodlažní podélně orientovaný obytný dům městského charakteru s místnostmi završenými klenbami navazuje kolmo hospodářský trakt se sýpkovým polopatrem, jehož trámový strop s deskovým záklopem byl dendrochronologicky datován do druhé poloviny 17. století. Součástí areálu byla až do poloviny 20. století rovněž stodola stojící při záhumenní cestě a lisovna s vinným sklepem, z nichž se do současnosti dochoval pouze vinný sklep. Jde o jednu z nejstarších usedlostí tvořící centrum Šatova s řadou dochovaných stavebních detailů a prvků, které vypovídají o vývoji tradičního domu v podyjské oblasti.

Nejvíce je ohrožen trvale neobydlený hlavní obytný trakt (východně od průjezdu), ve kterém bylo v roce 2010 provedeno dle návrhu statika podepření kleneb, dotažení dočasně instalovaných táhel stahujících obvodové zdivo a vyspravení výrazně poškozeného střešního pláště. Bez opravy této části kulturní památky hrozí její zánik. V roce 2012 byla provedena nová střecha zadní části hospodářského traktu a roku 2013 byla opravena střecha nad průjezdem a západním obytným křídlem. Dlouhodobé zatékání do zdiva a dřevěných konstrukcí stropů vyžaduje zásadní opravy, které by zabránily ztrátě památkových hodnot usedlosti také v případě příčného křídla a průjezdu.


Související ohrožené památky

Barokní sýpka je datovaná letopočtem 1735 umístěným na vstupním portále. Nad portálem se nachází kamenná kartuš s erbem louckého kláštera, který...