Hospodářský dvůr, Horní Kounice

Areál hospodářského dvora je renesančním a raně barokním stavebním souborem vysoké architektonické hodnoty s dochovanou vnitřní dispozicí a funkčním rozdělením objektů.

  • Hospodářský dvůr Horní Kounice

    Hospodářský dvůr Horní Kounice

Hospodářský dvůr v  Alinkově byl postaven pravděpodobně na místě mlýna zmiňovaného již ve středověku. Ve 2. polovině 16. století byl areál výrazně přestavěn a doplněn. Byla postavena reprezentativní budova panského sídla se sgrafitovou výzdobou, lunetovou římsou a nárožními oblými arkýři. V jižní části areálu vznikl dlouhý objekt zdobený sgrafitovou výzdobou stejného typu. Na konci 16. a počátku 17. století v areálu pravděpodobně sídlila sekta novokřtěnců, která zde provozovala mlýn a koželužnu. Na počátku 18. století byl výrazně upraven zejména tzv. dlouhý dům.

Stav areálu je havarijní. Budovy jsou staticky narušeny, postrádají z části zastřešení i výplně. Nejsou zde funkčně odvedeny srážkové vody, čímž dochází k vážnému podmáčení základů zdiva. Dřevěné konstrukce jsou napadeny dřevokaznými škůdci i hnilobou.


Související ohrožené památky

Areál bývalého panského mlýna se skládá z několika budov a z části náhonu. Hlavní část tvoří skladiště s mlýnicí.

Bývalá zemědělská usedlost hákového půdorysu obsahuje cenné renesanční a barokní stavební prvky.

Barokní sýpka je datovaná letopočtem 1735 umístěným na vstupním portále. Nad portálem se nachází kamenná kartuš s erbem louckého kláštera, který...