Zájezdní hostinec, Vranovská Ves

Barokní stavba z poloviny 18. století, jeden z dokladů hospodářského rozmachu althanovského panství.

Jedná se o stavbu zájezdního hostince s navazujícím hospodářským zázemím, která je situovaná při bývalé císařské silnici. Objekt pozůstává ze čtyř křídel obklopujících rozměrný dvůr. Nad hlavním vstupem severního obytného křídla je umístěn rodový znak Althanů v plášti a s korunou. Areál patří k cenné historické zástavbě obce a představuje hodnotný doklad barokního stavitelství.

Objekt je ohrožen ve své fyzické podstatě. Obvodové konstrukce jsou silně zavlhčené a lokálně povrchově rozrušené. Omítky jsou opadané na podstatné části fasády, klempířské prvky dosluhující. Poškození ohrožuje hmotnou podstatu umělecké výzdoby.


Související ohrožené památky

Areál hospodářského dvora je renesančním a raně barokním stavebním souborem vysoké architektonické hodnoty s dochovanou vnitřní dispozicí a funkčním...

Bývalá zemědělská usedlost hákového půdorysu obsahuje cenné renesanční a barokní stavební prvky.