Skleník, hrad Veveří, Brno

Objekt neogotického skleníku situovaný na jižní terase areálu hradu Veveří.

V 19. století bylo okolí hradu upraveno na rozsáhlý park se zahradami. Na stráních vznikla síť cest s romantickými vyhlídkami. Na terase pod jižní branou byl kromě oranžerie vystavěn i pěstební skleník v novogotickém stylu. Objekt vznikl na podnět kněžny Heleny Ypsilanti v roce 1876. Terasa s romantickou neogotickou architekturou oranžerie a skleníku tvoří cennou stavební památku, která výrazně doplňuje panorama monumentálního hradního komplexu.

Objekt skleníku je v celkovém havarijním stavu a to včetně kovových i cihlových stavebních konstrukcí a dekorativních prvků. Nutně vyžaduje celkovou obnovu.


Související ohrožené památky

Barokní stavba z poloviny 18. století, jeden z dokladů hospodářského rozmachu althanovského panství.

Dnešní rozsáhlý renesanční zámek byl postaven na místě raně gotického hradu doloženého již roku 1289 v majetku pánů z Obřan.

Na návrší nad obcí se tyčí monumentální jednopatrová zámecká budova o čtyřech křídlech soustředěných kolem obdélného rozlehlého dvora.