Inspirujte se

Významné akce obnovy a nálezy památkové péče v Jihomoravském kraji

Socha Ukřižování v Moutnicích po částečném sejmutí druhotných polychromií a demontáži rukou

Socha Ukřižovaného Krista pochází z kostela sv. Jiljí v Moutnicích, stavby s bohatým architektonickým vývojem od románského období do 2. poloviny 20....

Stav po obnově

Takzvaná Stará škola je nedílnou součástí premonstrátského kláštera v Louce, založeného v roce 1190 údělným knížetem Konrádem Otou. Monumentální...

K symbolům osobní dopravy na Brněnské přehradě patřila od 50. let 20. století loď s názvem Moskva, která po navázání spolupráce Brna s americkým městem...

Pohled na správní budovu po obnově

Areál bývalé keramičky v obci Kravsko se mezi lety 2017–2020 proměnil na penzion a místo pořádání společenských akcí. Historický soubor původně...

Náhled do expozice lapidária v Oslavanech

Oslavanský zámek ve vlastnictví města je architektonický komplex s bohatou historií. V jeho suterénních prostorech byla v roce 2020 vybudována expozice, která...

Pozdně gotické věžové sanktuárium umístěné ve farním kostele sv. Mikuláše ve Znojmě patří v rámci našeho památkového fondu k nejkvalitnějším...