Seznam garantů národních kulturních památek

Seznam garantů národních kulturních památek pod odborným dohledem NPÚ, ÚOP v Brně:

Garanti NKP 2021 (garant / zastupující)

 1. Kostel Jména Panny Marie (Křtiny): Čerbák / Sedláková
 2. Stará huť u Adamova: Vícha / Holub
 3. Světelský oltář: Matulíková / Sedláková
 4. Brněnské krematorium: Procházková B. / Pechová
 5. Čestné pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně: Šrámková / Procházková B.
 6. Hotel Avion: Vícha / Procházková B.
 7. Areál katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově: Číhalíková / Pechová
 8. Kostel svatého Jakuba Staršího (Brno): Číhalíková / Pechová
 9. Kounicovy koleje: Šrámková / Pechová
 10. Madona z Veveří: Matulíková/ Sedláková
 11. Moravské zemské desky: Sedláková/ Matulíková
 12. Špilberk: Pechová / Procházková B.
 13. Klášter Porta coeli: Ptáčková / Šrámková
 14. Dolní Věstonice (archeologické naleziště): Holub / Vitula
 15. Svatý kopeček u Mikulova: Sedláček / Matulíková
 16. Viniční dům č. p. 145 (Pavlov): Dunajová / Sedláček
 17. Slovanské hradiště Mikulčice: Holub / Vitula
 18. Větrný mlýn (Kuželov): Vícha / Dunajová
 19. Zvonice (Louka): Dunajová / Chovancová
 20. Bučovice (zámek): Vácha / Krajčírová
 21. Slavkov u Brna (zámek): Vícha / Krajčírová
 22. Usedlost č. p. 12 (Kučerov): Dunajová / Procházková M.
 23. Loucký klášter: Čižmář / Kozdas
 24. Rotunda svaté Kateřiny: Čižmář / Kozdas
 25. Vodní mlýn ve Slupi: Vícha / Čižmář
NKP_garanti.pdf PDF (130,13 KB)

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Mgr. Tomáš Vícha

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 189, 724 663 719
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504
Narodil se v lednu roku 1978 v Brně do rodiny profesionálních pracovníků památkové péče. Po studiu pětiletého maturitního oboru Rekonstrukce a obnova staveb na SPŠ stavební v Brně absolvoval v bakalářském studijním programu studium věd o Zemi na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a posléze vystudoval magisterský obor Muzeologie na filozofické fakultě téže univerzity. V roce 2002 byl zaměstnán ve Státním památkovém ústavu v Brně (předchůdce NPÚ, ÚOP v Brně) jako specialista pro technické památky a industriální dědictví, později také jako garant památkové péče vybraných území v kraji Vysočina. Od roku 2008 se stal pracovníkem nově vzniklého územního odborného pracoviště NPÚ pro kraj Vysočina se sídlem v Telči. Zde byl územním garantem části kraje, specialistou pro technické památky a vedoucím oddělení garantů území. Podílel se na realizaci projektu „Dědictví Vysočiny“ – webový portál s databází pozoruhodných objektů v kraji. V roce 2010 byl jmenován vedoucím odboru péče o památkový fond, byl také zástupcem územního konzervátora a garantem obnovy národních kulturních památek a dalších vybraných památek v kraji Vysočina. Působil v redakční radě, interní komisi památkové péče, komisi pro posuzování návrhů na prohlášení věcí kulturní památkou i komisích pro doporučení financování z programů MK ČR. Účastnil se aktivit projektu Fakulty restaurování UPa v Litomyšli „Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu“ i pilotního vzdělávacího cyklu Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze „Dějiny umění pro NPÚ“. Byl členem týmu, který jako dvouletý projekt s podporou OPVK připravil a úspěšně realizoval pilotní běh vzdělávacího programu „Obnova kulturního dědictví – Řemeslná obnova historických staveb“. Podílel se na přípravě edukačních materiálů v rámci projektu subvencovaného z programu Podpora pro památky UNESCO. Z rodinných důvodů na funkci vedoucího OPPF NPÚ, ÚOP v Telči rezignoval, předal agendu a na podzim roku 2015 využil nabídky vrátit se na územní odborné pracoviště NPÚ v Brně k specializaci na technické památky a industriální dědictví. Od počátku roku 2016 zde vedl oddělení specialistů a od 1. 8. 2016 byl jmenován vedoucím Odboru péče o památkový fond NPÚ, ÚOP v Brně. Dlouhodobě se snaží využívat možností dalšího vzdělávaní a získané poznatky dále předávat. Zajímá se především o problematiku související s technickými památkami, materiály a technologiemi v praxi stavební obnovy, tvorbou památkového fondu a legislativním prostředím péče o kulturní dědictví.