Pro média

Národní památkový ústav je státní příspěvkovou organizací s celostátní působností, čtrnácti územními odbornými pracovišti (ÚOP) v jednotlivých krajích a více než stovkou památkových objektů přístupných veřejnosti a spravovaných územními památkovými správami (ÚPS). Na každém z míst jsou pracovníci připraveni odpovídat na vaše dotazy.

Zajímá-li vás činnost Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, případně máte-li dotaz týkající se konkrétní památky nebo památkové péče v Jihomoravském kraji nebo si zkrátka nevíte rady s tím, na koho se obrátit, kontaktujte prosím pracovnici PR PhDr. Radmilu Stránskou (viz rychlý kontakt).

Tiskové zprávy

Kaple Panny Marie Pomocné v zaniklé obci Ječmeniště na jihomoravském pohraničí se dočkala...

22. 8. 2022

vydal ÚOP v Brně

Obec Ječmeniště, německy Gerstenfeld, založená v mělkém údolí stejně zvaného Ječmenišťského potoka nedaleko od státní hranice s Rakouskem, má...

Památky děkují

18. 7. 2022

vydal ÚOP v Brně

Veřejnost svým hlasováním rozhodne o vítězi.

Památky děkují

16. 6. 2021

vydal ÚOP v Brně

Veřejnost svým hlasováním rozhodne o vítězi

Návrh na prohlášení areálu Mosilany v Brně za kulturní památku

14. 4. 2021

vydal ÚOP v Brně

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně podal Ministerstvu kultury ČR návrh na prohlášení nejhodnotnějších částí areálu bývalé...

NPÚ vyzývá k zajištění ochrany brněnského stavebního kulturního dědictví

18. 3. 2021

vydal ÚOP v Brně

Národní památkový ústav vyzývá k okamžitému zajištění ochrany historického stavebního a urbanistického dědictví města Brna, jehož část se ocitla v...

Restaurování pastoforia v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě a nález hradby na zámku v Břeclavi...

22. 7. 2020

vydal ÚOP v Brně

V letošním roce probíhá již sedmý ročník Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré...

Památkové obnově unikátního cihelného mostu napomohla i archeologie

27. 4. 2020

vydal ÚOP v Brně

Již od loňského roku probíhá obnova cihelného mostu vedoucího na bývalý ostrov Portz situovaný mezi Sedlecem a Mikulovem.

On-line výstava nejen o sportovních stavbách Lva Krči a Stanislava Tobka

16. 4. 2020

vydal ÚOP v Brně

Nejnovější výstava Metodického centra moderní architektury v Brně je dostupná on-line na webových stránkách vily Stiassni. Návštěvníci mohou shlédnout...

Zachráněné památky na jižní Moravě

9. 4. 2020

vydal ÚOP v Brně

Ne všechny kulturní památky, byť chráněné dle zákona, jsou v dobrém stavu; ohrožené nemovité kulturní památky jsou potom Národním památkovým ústavem...