Medailonek ředitele

Nepodléhá CC

Mgr. Pavel Macků

Mgr. Pavel Macků vystudoval bakalářský studijní program Středověká archeologie a navazující magisterský program Archeologie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Poté krátce pracoval ve Státním okresním archivu Jindřichův Hradec a od roku 2010 pracuje na územním odborném pracovišti NPÚ v Telči jako archeolog a následně i vedoucí oddělení specialistů. Od července 2017 toto pracoviště řídí. Odborně se zaměřuje na hmotnou kulturu vrcholně středověké každodennosti, militaria, experimentální archeologii a tradiční řemesla. Aktivně se podílí na edukační, publikační a přednáškové činnosti Národního památkového ústavu. Od roku 2018 je zapojen v projektu NAKI II, „Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku“, ve kterém dokumentuje archeologické a památkové dědictví především v Kraji Vysočina pomocí letecké fotografie a dálkově řízených bezpilotních systémů (dronů). Od roku 2017 je doktorandem na Filozofické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.