Badatelna

Systematicky spravujeme, využíváme a doplňujeme dokumentační sbírky a informační fondy, které obsahují písemnou, grafickou, mapovou a fotografickou dokumentaci.

Od pondělí 15. 2. 2022 se na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN ze dne 10. 2. 2022, otevírá provoz knihoven a badatelen Národního památkového ústavu bez omezení při dodržení hygienických doporučení stanovenými vládními opatřeními.

Služby jsou nadále poskytované v rozsahu uvedeném na webových stránkách jednotlivých knihoven a badatelen územních odborných pracovišť a generálního ředitelství NPÚ. Do interiéru a studoven je možné vpustit jen takový počet osob, aby byl dodržen jejich rozestup 1,5 m. Nadále platí povinnost používat ochranu nosu a úst (tj. respirátor třídy FFP2 nebo vyšší bez výdechového ventilku).

Prosíme uživatele, aby si ověřili informace o úředních hodinách, dostupnosti knižních titulů, titulů dokumentačních fondů a dodržovali hygienická opatření. Je zajišťován pouze výdej telefonicky nebo elektronicky předem objednaných výpůjček a jejich vracení. Kontakty na pracovníky naleznete na webových stránkách příslušných knihoven a badatelen. Děkujeme za respektování všech pravidel a těšíme se na vaši návštěvu.

Prosíme o trpělivost s uvedenými podmínkami a věříme, že postupné uvolňování epidemiologických pravidel dospěje v letošním roce k tomu, že naše provozovny budou fungovat bez omezení.

Dokumentační fondy a fotoarchiv - provozní doba:
pondělí   8.00–11.00     13.00–14.30
čtvrtek    8.00–11.00

Doporučujeme domluvit návštěvu předem telefonicky na čísle +420 608 705 584, popřípadě e-mailem: zaskoda.miloslav@npu.cz
Archivář: Mgr. Miloslav Záškoda

Dokumentační fondy

  • Člení se podle druhu ukládaného dokumentu na dvě základní skupiny – na restaurátorskou a plánovou dokumentaci.
  • Restaurátorská dokumentace zahrnuje zprávy z restaurátorských akcí, restaurátorské záměry, posudky a laboratorní analýzy. Zprávy doprovází obvykle bohatá fotografická příloha zachycující stav před, v průběhu a po restaurování.
  • Sbírka plánové dokumentace sestává ze stavebních projektů, technických zpráv, výkresů, zaměření a plánů.

Při činnosti NPÚ vzniká velké množství dokumentů a to jak spisů úřední povahy, tak i dokumentace týkající se přímo rekonstrukce, restaurování, obnov a oprav kulturních památek a historických objektů. NPÚ tyto dokumenty shromažďuje, systematicky třídí a ukládá do určených spisoven, ať už v analogové či digitální podobě. Odborná projektová a restaurátorská dokumentace tvoří základ dokumentačních fondů ÚOP v Telči a je cenným informačním zdrojem, ze kterého čerpají odborní pracovníci památkové péče i zájemci z řad veřejnosti.

Velmi důležitou součástí dokumentačních fondů jsou stavebně historické průzkumy, které přinášejí mnoho cenných informací o stavební historii památkově významných objektů. Mezi plánovou dokumentací lze nalézt i materiály týkající se úprav historické zeleně, zámeckých i městských parků. Ve spisovně jsou stovky dokumentů ve správě NPÚ v Kraji Vysočina. Všechny dokumenty uložené na NPÚ v Telči pocházejí z období od 60. let 20. století do současnosti. Jen výjimečně se vyskytují dokumenty starší.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Mgr. Miloslav Záškoda

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 608 705 584
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč 58856
Studoval historii a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium zakončil v roce 2010 obhajobou diplomové práce „Lidové tradice a zvyky jako zrcadlo sociálních vztahů. Srovnání tří lokálních společenství ve východních Čechách: Velký Vřešťov – Dubenec – Hustířany“. Při studiu politologie na téže fakultě se zaměřil na české politické myšlení 19. a 20. století a v roce 2012 obhájil bakalářskou práci věnovanou zrodu politického katolicismu v českých zemích. Od roku 2012 pracoval jako památkář – správce dokumentačních fondů v NPÚ, ÚOP v Telči. V současné době zastává pozici vedoucího Odboru evidence, dokumentace a informačních systémů. Připravuje přednáškový cyklus „Rodinné stříbro – památky kolem nás“ a podílí se na ediční a redaktorské činnosti.