O cihle o hlíně v Šárovcově Lhotě

Workshop O cihle a hlíně, který se konal v autentickém prostředí kruhové cihelny v Šárovcově Lhotě poblíž Hořic v Podkrkonoší, byl zaměřen především na cihly, jejich výrobu, vlastnosti a završen praktickou ukázkou výroby ručních cihel.

Přes nepřízeň počasí se na místě sešlo na sedm desítek zájemců z řad odborných pracovníků Národního památkového ústavu, muzeí, městských i krajských úřadů, ale také projektantů a dalších zájemců zabývajících se tímto tématem.

Dopolední blok tvořený přednáškami zahájil úvodním slovem ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově, Ing. Jiří Balský, po kterém se ujal slova Ing. Miroslav Kaňka s malým exkurzem do starší historie cihlářství v českých zemích. Poutavé informace byly doplněny nesčetným množstvím obrazového materiálu, a to nejen z doby románského a gotického užívání výrobků z pálené hlíny, ale rovněž již z časů římského osídlení na Moravě a z období Velké Moravy. Konec přednášky patřil renesančnímu cihlářství. Následoval příspěvek Mgr. Michala Hofmana z Orlického muzea v Chocni o cihlářské expozici. Prezentace zahrnovala fotografie získaných cihel, dekorativních tvarovek, tašek nebo historických dokumentů. Přednáška byla doplněna panely putovní výstavy o historii cihlářství i cihlářství v Pardubickém kraji, které byly po dobu probíhajícího workshopu umístěny v prostorech sušáren nad kruhovou pecí v místní cihelně. První blok zakončil pracovník Regionálního muzea a galerie v Jičíně Mgr. Radek Novák, který posluchačům představil nález cihlářské pece na místě pozdější Šlikovy Vsi na Jičínsku. Autor příspěvku přiblížil problematiku archeologického výzkumu lokalit, způsobu odkryvů, archeologické fotografické i výkresové dokumentace nalezených situací i datování archeologických objektů. Druhý blok příspěvků zahájil kolega z územního pracoviště v Josefově Ing. Jiří Slavík s prezentací různých typů cihelného materiálu – od cihel, dlaždic, po klenbovky, komínovky a střešní krytiny. O zevrubný popis chemického složení cihel a způsobu jejich výpalu se postarala Ing. Alexandra Kloužková z Vysoké školy chemickotechnologické v Praze s příspěvkem na téma charakterizace a restaurování historických keramických dlažeb. Posluchači se mimo jiné seznámili s přístupem při restaurování dlažby z Břevnovského kláštera a získali tak vhled do této specifické problematiky. Poslední přednáška nás díky RNDr. Janu Zavřelovi a Miloši Komancovi přenesla na území Prahy 6. Také tento příspěvek byl doplněn množstvím obrazového materiálu nejen kolkovaných cihel, ale i dobových a současných fotografií cihelen. 

Workshop byl završen praktickou dílnou zaměřenou na ruční výrobu cihel z připravené cihlářské hlíny tlačené do historických forem, tzv. kadlubů. Přítomní se měli možnost přesvědčit, že důležitá byla jak správná příprava hlíny, tak zručnost i fyzická zdatnost řemeslníků.

Na závěr dne připravil majitel cihelny Ing. arch. Martin Pour pro všechny zúčastněné komentovanou prohlídku celého areálu cihelny.