Prodej publikací

Územní odborné pracoviště v Josefově vydává odborné publikace, které nabízí k prodeji v Praze v knihkupectví NPÚ Na Perštýně a v knihkupectví Juditina věž nebo v knihovně josefovského pracoviště. Všechny publikace je možné zaslat také na dobírku. Některé publikace je možné stáhnout zdarma.

Informační leporela – kulturní památka

Inspirováni kolegy z libereckého pracoviště rozhodli jsme se podpořit veřejně přístupné kulturní památky Královéhradeckého kraje vydáváním odborně zpracovaných tiskovin, informačních leporel. Texty vznikají v rámci výzkumné činnosti NPÚ financované z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO) a také za finanční podpory Královéhradeckého kraje nebo vlastníka. Některé z nich jsou k dispozici i v polské, příp. anglické nebo německé jazykové mutaci.

Informační leporela – chráněné území

S finanční podporou Královéhradeckého kraje vycházejí nově také leporela, která představují památkové rezervace a zóny. 

Informační leporela – osobnost

Nově vycházejí leporela, která představují významné osobnosti žijící a působící v Královéhradeckém kraji. 

Krajina východních Čech v rukou barokního člověka

Když Národní památkový ústav prezentoval v roce 2017 téma krajiny jako kulturní i přírodní dědictví, rozhodli jsme se ho využít pro šíření znalostí o životě barokního šlechtice a jeho působení na krajinu mezi širokou veřejností. Sestavili jsme cyklus deseti přednášek odborníků na zvolená témata, kteří přiblížili posluchačům vybrané šlechtické rody, osobnosti a některé oblasti jejich činnosti souvisejí s proměnou krajiny. Přednášky byly konány v širší oblasti východních Čech a byly věnovány činnosti vybraných šlechtických rodů v tomto regionu, případně bylo vybrané téma prezentováno na příkladech z tohoto území. Jednotlivé tematické bloky se později staly základem struktury této knihy.

Sepulkrální památky v praxi památkové péče

Metodika vznikla za podpory projektu z programu MK ČR NAKI II, č. DG16P02B003: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace.

Metodika je určena odborným i výkonným pracovníkům památkové péče, státní a církevní správy, městských a obecních úřadů. Dále je určena všem zájemcům o danou problematiku zejména z řad historiků, historiků umění, restaurátorů, heraldiků, epigrafiků, genealogů i širší poučené veřejnosti. Metodika může sloužit i jako učebnice relevantního odborného vzdělávání všech stupňů.

Ukázka z knihy (PDF)

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Eva Macková

  • pracovník dokumentačních fondů
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 491 509 536, 725 766 153
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Josefově
Okružní 418/, Jaroměř 55102